Chính sách mới xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Chính sách mới xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Ngày 21/6/2017, tại Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Nghị quyết 42/2017/QH14 có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2017 và được triển khai áp dụng trong thời hạn 5 năm. Những điểm mới được đề cập trong Nghị quyết 42/2017/QH14 kỳ vọng góp phần hạn chế phát sinh nợ xấu mới trong tương lai. Bài viết làm rõ một số điểm mới trong Nghị quyết này nhằm góp phần định hướng hoạt động xử lý và hạn chế nợ xấu trong giai đoạn 2016-2020.

Nghiên cứu chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại

Nghiên cứu chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại

Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản của ngân hàng, đem lại nguồn thu chủ yếu của ngân hàng hiện nay; Rủi ro tín dụng có thể gây tổn thất về tài chính, giảm giá trị thị trường về vốn, trong trường hợp nghiêm trọng hơn có thể làm hoạt động kinh doanh của ngân hàng bị thua lỗ, thậm chí là phá sản ngân hàng. Bài viết phân tích các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng, từ đó đưa ra các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại hiện nay.

Tín dụng đầu tư bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp

Tín dụng đầu tư bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp

Tín dụng cho bất động sản trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thời gian qua tăng trưởng một cách thận trọng. Điều này cho thấy, các ngân hàng đã chặt chẽ hơn trong cho vay, quản lý hiệu quả, chất lượng hoạt động tín dụng nhằm hạn chế rủi ro khi cho vay lĩnh vực bất động sản, nhờ đó tác động tích cực tới thị trường, tránh được tình trạng tăng trưởng nóng như giai đoạn 2007-2010… Trao đổi về vai trò của tín dụng trong phát triển thị trường bất động sản nói chung, thực trạng tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hạn chế rủi ro trong tín dụng bất động sản ở TP. Hồ Chí Minh thời gian tới.

Vietcombank chuyển đổi mạnh mẽ, khẳng định thành công

Vietcombank chuyển đổi mạnh mẽ, khẳng định thành công

Vietcombank đang từng bước vững chắc trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, có vị thế đáng kể trong khu vực và trên thế giới bởi  những chuyển đổi đúng hướng và mạnh mẽ trong hotaj động inh doanh và quản trị điều hành.

Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Kiểm soát chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết trong quản trị ngân hàng với mục tiêu đảm bảo cho hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả hướng đến các chuẩn mực quốc tế trong quản trị rủi ro và phù hợp với môi trường hội nhập. Thời gian qua, các ngân hàng đã coi trọng vấn đề quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp và có nhiều biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, song kết quả đạt được vẫn chưa như mong muốn. Việc tìm các giải pháp tích cực nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp luôn mang tính cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng lâu dài.

IMF cảnh báo 'bom nợ' Trung Quốc

IMF cảnh báo 'bom nợ' Trung Quốc
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng nền kinh tế lớn nhì thế giới, nhưng cũng tăng cảnh báo với khối nợ của nước này.