Phát triển bền vững – hướng đi chiến lược của Bảo Việt

Phát triển bền vững – hướng đi chiến lược của Bảo Việt

Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt vừa được Đại hội Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch nhiệm kỳ III (2017-2020), và là đại diện của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm duy nhất tại Việt Nam đảm nhiệm vị trí này.

2 chiến lược dành cho thương hiệu nội địa

2 chiến lược dành cho thương hiệu nội địa
Theo dự báo của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, vào giai đoạn năm 2020, số người có thu nhập khoảng 714 USD/tháng (hơn 16 triệu đồng/tháng) ở nước ta sẽ đạt mức 44 triệu người, chiếm gần một nửa dân số.

Đặt dịch vụ khách hàng lên hàng đầu

Đặt dịch vụ khách hàng lên hàng đầu
Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng phải được đặt lên hàng đầu là chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đối với các tổng công ty điện lực tại Hội nghị trực tuyến về triển khai nhiệm vụ kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2017.

Phát triển công nghiệp bền vững: Giảm phụ thuộc vào khai khoáng

Phát triển công nghiệp bền vững: Giảm phụ thuộc vào khai khoáng
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 2 tháng đầu năm 2017, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp chỉ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn nhiều mức 6,6% của 2 tháng đầu năm 2016. Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu không có bước thay đổi căn bản trong định hướng phát triển, ngành công nghiệp khó đạt được mục tiêu tăng trưởng (chỉ số sản xuất công nghiệp) khoảng 8% trong năm 2017 cũng như phát triển bền vững trong những năm tới.

Báo cáo tài chính hợp nhất tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước và những vấn đề đặt ra

Báo cáo tài chính hợp nhất tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước và những vấn đề đặt ra
Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn (công ty mẹ và tất cả các công ty con), nhằm cung cấp những thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và những biến động về tài chính của tập đoàn, giúp cho người sử dụng ra các quyết định kinh tế một cách kịp thời. Trước sự phát triển, biến đổi mạnh mẽ của nền kinh tế, kế toán Việt Nam đang có những thay đổi, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý đó.

Trường hợp được miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết?

Trường hợp được miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết?

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định quy định cụ thể các trường hợp người nộp thuế (NNT) được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.