Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập trước thuế

Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập trước thuế
Trong quá trình kiểm tra quyết toán thuế cho mục đích đóng cửa Văn phòng đại diện Itochu Corporation tại Hà Nội, Văn phòng gặp vướng mắc liên quan quy đổi thu nhập sau thuế thu nhập cá nhân thành thu nhập trước thuế trong trường hợp cá nhân có đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc.