Để đầu tư nước ngoài lan tỏa đúng hướng

Để đầu tư nước ngoài lan tỏa đúng hướng
Trong sáu tháng đầu năm, con số thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt khá cao và đã có tác động lan tỏa tới khu vực doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, đã đến lúc cần có một chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài hoàn toàn mới, phù hợp bối cảnh mới để dòng vốn này đạt hiệu quả và sức lan tỏa cao hơn trong những năm tiếp theo.

Việt Nam cần có một chiến lược thu hút FDI thế hệ mới

Việt Nam cần có một chiến lược thu hút FDI thế hệ mới
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong thập kỷ qua đã tăng gấp 10 lần, vượt mặt các đối thủ cạnh tranh trong khu vực nhưng hiệu ứng lan tỏa và giá trị gia tăng mang lại còn nhiều hạn chế.

Một số giải pháp tăng cường thu hút FDI vào công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Một số giải pháp tăng cường thu hút FDI  vào công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Sau 20 năm tái lập (1997-2016), tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên đã có sự chuyển biến tích cực, toàn diện. Từ một tỉnh thuần nông, kinh tế của Hưng Yên chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Kinh tế của Tỉnh liên tục đạt mức tăng trưởng bình quân 11,02%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 26,67%/năm... góp phần giúp Hưng Yên chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực theo hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kết quả này có phần đóng góp quan trọng của khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào phát triển công nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

“Ba ổn định” để thu hút FDI

“Ba ổn định” để thu hút FDI
Chính phủ Việt Nam đã cam kết duy trì ổn định chính trị - an ninh; Ổn định chính sách thu hút đầu tư nước ngoài; ổn định trong chủ trương không ngừng đổi mới, cải cách để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Sự kiện kinh tế - tài chính trong nước nổi bật tuần từ 04 - 08/6/2018

Sự kiện kinh tế - tài chính trong nước nổi bật tuần từ 04 - 08/6/2018
Việt Nam có thể đạt được mức tăng trưởng kinh tế 6,8% trong năm 2018; Thị trường chứng khoán tăng điểm trên cả ba sàn; Forbes Việt Nam công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2018...là những sự kiện kinh tế - tài chính được chú ý trong tuần vừa qua.

Dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục gần 60 tỷ USD

Dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục gần 60 tỷ USD

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam sắp cán mốc 60 tỷ USD, đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Điều này đã củng cố thêm vị thế, gia tăng niềm tin với nhà đầu tư nước ngoài.