Hướng dẫn mức thu phí hải quan

Hướng dẫn mức thu phí hải quan
Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá quá cảnh theo Thông tư 274/2016/TT-BTC.

Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tiền mặt qua cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc

Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tiền mặt qua cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc

Liên quan thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tiền mặt (đồng Việt Nam (VND) hoặc Nhân dân tệ (CNY)) để thực hiện thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc, ngày 08/02/2017, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 708/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh giáp biên giới Trung Quốc.

Phân cấp mạnh kiểm tra sau thông quan tại cửa khẩu

Phân cấp mạnh kiểm tra sau thông quan tại cửa khẩu
Từ hiệu quả chống thất thu ngân sách qua công tác kiểm tra sau thông quan ngay tại cửa khẩu, năm 2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện phân cấp mạnh cho các chi cục để thực hiện nghiệp vụ này ngay tại cửa khẩu. 

Thủ tục xuất nhập nội, ngoại tệ trong giao thương biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Thủ tục xuất nhập nội, ngoại tệ trong giao thương biên giới Việt Nam - Trung Quốc
Liên quan thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tiền mặt (đồng Việt Nam) hoặc Nhân dân tệ (CNY) để thực hiện thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại cửa khẩu biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh giáp biên giới Trung Quốc thực hiện.