Ngân hàng điện tử - giải pháp của tương lai

Ngân hàng điện tử - giải pháp của tương lai
(Tài chính) Ngân hàng điện tử với nhiều tính năng ưu việt đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện đại đang dần trở nên phổ biến ở Việt Nam. Trước xu hướng này, các ngân hàng Việt ngày càng tập trung đầu tư  vào công nghệ, phát triển các tiện ích, đưa ngân hàng điện tử thực sự đi vào đời sống, nhằm chinh phục tiềm năng to lớn của thị trường.