Không thực hiện sẽ thu hồi vốn

Không thực hiện sẽ thu hồi vốn
Tại cuộc làm việc với 3 Bộ: Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, những đơn vị không thực hiện đúng việc giải ngân thì nguồn vốn này sẽ bị thu hồi để bảo đảm kỷ luật tài chính.

Sẵn sàng trước Cách mạng công nghiệp 4.0

Sẵn sàng trước Cách mạng công nghiệp 4.0
Trước yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, doanh nghiệp (DN) cần sẵn sàng thoát khỏi thị trường nội địa, cạnh tranh với thương hiệu toàn cầu bằng lực lượng lao động mới, có chất lượng quốc tế.

Năng suất lao động - con đường tới thịnh vượng

Năng suất lao động - con đường tới thịnh vượng
Năng suất lao động là yếu tố chủ chốt cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nhiều năm qua, năng suất lao động của Việt Nam vẫn nằm ở “đáy” so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, việc tăng năng suất lao động là con đường duy nhất đưa đất nước đạt mức thu nhập bình quân đầu người 15 - 18 nghìn USD vào năm 2035 - trở thành đề tài nóng.

Doanh nghiệp phấn khởi vì giảm thuế, người lao động được thơm lây lương thưởng

Doanh nghiệp phấn khởi vì giảm thuế, người lao động được thơm lây lương thưởng
Sau khi chính sách thuế mới “thân thiện với doanh nghiệp hơn” được ban hành vào đầu năm nay, nhiều công ty lớn của Mỹ đã phấn khởi nâng lương, tăng thưởng cho nhân viên, không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới. Việc được giảm thuế mang lại rất nhiều lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, giúp họ có thêm nguồn lực để đầu tư cho nhân sự, hiện đại hóa kho bãi, cửa hàng...