Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới
TCTC Online - Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Quốc hội khoá XII thông qua tại Kỳ họp thứ 7 ngày 17/6/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Nhân dịp này, Tạp chí Tài chính xin giới thiệu với bạn đọc bài viết của TS. Vũ Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế về những nội dung cơ bản của Luật này.

Sửa Luật Kinh doanh bảo hiểm đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Sửa Luật Kinh doanh bảo hiểm đáp ứng yêu cầu thực tiễn
Chiều 21/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đại biểu Hoàng Công Long (Gia Lai) cũng chưa đồng tình với việc thành lập Quỹ này vì không thực tế. Đại biểu cho rằng, Quỹ chỉ bảo vệ cho doanh nghiệp khi phá sản và không có khả năng chi trả.