Margin đảo chiều, “cuộc đua” cho vay vẫn mạnh

Margin đảo chiều, “cuộc đua” cho vay vẫn mạnh
Dòng tiền các công ty chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ (margin) trong 6 tháng đầu năm 2018 phản ánh sinh động diễn biến của thị trường chứng khoán và cho thấy nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính của nhà đầu tư vẫn lớn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị kinh tế tăng thêm của các doanh nghiệp niêm yết

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị kinh tế tăng thêm của các doanh nghiệp niêm yết

Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét tác động của các yếu tố đến giá trị kinh tế tăng thêm của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2012 – 2016. Với dữ liệu của 173 doanh nghiệp, bài viết sử dụng phương pháp phân tích định lượng với ước luợng PCSE cho bộ dữ liệu bảng cân bằng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, đòn bẩy tài chính, quy mô doanh nghiệp, tăng trưởng doanh thu và số năm thành lập của doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến giá trị kinh tế của doanh nghiệp, trong khi đó, chu kỳ ngân quỹ của doanh nghiệp có tác động tiêu cực.

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ và rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ và rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại

Sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, nhiều ngân hàng cũng như các nhà đầu tư và các bên có liên quan trong lĩnh vực tài chính đã thận trọng hơn, có những nhận thức sâu sắc hơn về rủi ro, nhất là rủi ro tín dụng. Bài viết triển khai nghiên cứu mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ và rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước ở Việt Nam từ 2009-2016, qua đó, trình bày cơ sở lý thuyết về kiểm soát nội bộ nhằm làm nổi bật nhu cầu của việc thực hiện kiểm soát nội bộ tại ngân hàng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng (hồi quy tổng hợp, mô hình tác động cố định và mô hình tác động ngẫu nhiên), cho thấy quan hệ giữa kiểm soát nội bộ và rủi ro tín dụng.

Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp và một số gợi ý

Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp và một số gợi ý
Nghiên cứu này kiểm định mối quan hệ giữa chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp với dữ liệu gồm 920 quan sát của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến năm 2015. Nghiên cứu sử dụng cả ba mô hình ước lượng dữ diệu bảng tĩnh và động, pool OLS để kiểm định mối quan hệ này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp. Chính sách cổ tức bằng tiền có tác động lớn đến giá trị doanh nghiệp, cổ tức bằng cổ phiếu tác động không nhiều và không có ý nghĩa thống kê.

Tỷ suất lợi nhuận của các ngân hàng niêm yết: Thực trạng và kiến nghị

Tỷ suất lợi nhuận của các ngân hàng niêm yết: Thực trạng và kiến nghị

Dựa vào các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ròng và khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu của một số ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bài viết phân tích khả năng sinh lời của các ngân hàng. Từ đó, các nguyên nhân và giải pháp cũng được rút ra để giúp các ngân hàng có thể đưa ra chiến lược phát triển bền vững, ổn định trong xu thế hội nhập quốc tế.


NHNN khuyến cáo người dân không nên tham gia giao dịch trên sàn vàng

NHNN khuyến cáo người dân không nên tham gia giao dịch trên sàn vàng
(Tài chính) Hoạt động kinh doanh vàng tài khoản tiềm ẩn rủi ro rất cao, nói cách khác là kinh doanh vàng tài khoản đều bị thua lỗ và nguy cơ vỡ nợ là rất lớn do được sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Do đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khuyến cáo người dân không nên tham gia giao dịch trên sàn giao dịch vàng và thực hiện kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài.

Lạc quan và thận trọng

Lạc quan và thận trọng
(Tài chính) Chứng khoán vẫn tăng ầm ầm, dòng tiền đổ vào thị trường vẫn rất mạnh, hàng loạt cổ phiếu tăng trần. Trong phiên chiều 3/9, áp lực bán chốt lời rất mạnh khiến cho nhiều cổ phiếu không thể đóng cửa ở mức cao nhất. Cả hai sàn vẫn giữ được sắc xanh với lượng cổ phiếu được chuyển nhượng lên tới 290 triệu cổ phiếu, đạt giá trị hơn 3.600 tỷ đồng.

HSBC: Tăng trưởng tín dụng năm 2014 là 10%

HSBC: Tăng trưởng tín dụng năm 2014 là 10%
(Tài chính) Khối Nghiên cứu Kinh tế của Ngân hàng HSBC (HSBC Global Research) vừa công bố bản báo cáo về kinh tế vĩ mô - Triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam số tháng 8/2014 với chủ đề: " Tăng trưởng tín dụng và lạm phát”.

Cho vay tín chấp: Một lối thoát cho doanh nghiệp

Cho vay tín chấp: Một lối thoát cho doanh nghiệp
(Tài chính) Đó là nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế về chính sách cho vay tín chấp vừa được triển khai. Song, vấn đề đặt ra ở đây chính là những tiêu chí lựa chọn khách hàng để vay tín chấp, sao cho đúng là "chọn mặt gửi vàng”.