Dự thảo Quy chế tổ chức đối thoại với doanh nghiệp: Cần thống nhất nội dung, chương trình

 Dự thảo Quy chế tổ chức đối thoại với doanh nghiệp: Cần thống nhất nội dung, chương trình
(Tài chính) Tham gia góp ý xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức đối thoại với doanh nghiệp (DN) của cơ quan Hải quan, một số ý kiến của các đơn vị Hải quan địa phương cho rằng, Ban soạn thảo cần thống nhất các quy định, nhất là quy định trưng cầu vướng mắc của DN trước hội nghị và thành phần khách mời tham gia.