VN-Index đạt đỉnh - Mua cổ phiếu nào?

 VN-Index đạt đỉnh - Mua cổ phiếu nào?
Chỉ số chứng khoán thiết lập đỉnh cao mới cũng là lúc nhiều cổ phiếu hàng đầu điều chỉnh giảm, không ít mã giảm giá từ 10 - 15% trong 1 tháng qua. Hầu hết công ty chứng khoán khuyến nghị, nhà đầu tư cần thận trọng nếu mua ở thời điểm này.

Đại hội đồng cổ đông VPBank 2018 sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng

Đại hội đồng cổ đông VPBank 2018 sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) VPBank sẽ được tổ chức vào ngày 19/3 tới đây tại Hà Nội. Dự kiến, ĐHĐCĐ sẽ nghe các báo cáo tình hình hoạt động của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông qua kế hoạch tăng trưởng năm 2018 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
Công ty đại chúng phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán... là những quy định bắt buộc tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Luật Doanh nghiệp: Những quy định cần sửa đổi

Luật Doanh nghiệp: Những quy định cần sửa đổi
(Tài chính) Luật Doanh nghiệp (2005) hiện hành được dư luận đánh giá là một đạo luật tốt, thông thoáng và thật sự hữu ích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số quy định, xem ra rất tường minh về mặt hình thức nhưng lại không đúng với "logic cuộc sống". Quan trọng hơn, những quy định này đã chưa được đưa vào dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị công ty tại Việt Nam

Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị công ty tại Việt Nam
(Tài chính) Dù đã có sự tăng trưởng mạnh nhưng năng lực cạnh tranh và chất lượng doanh nghiệp Việt Nam còn thấp. Một trong những nguyên nhân cơ bản là năng lực quản trị công ty còn nhiều hạn chế. Bài viết dưới đây phân tích thực trạng quản trị công ty tại Việt Nam, từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tăng cường tính hiệu lực của các hoạt động quản trị công ty tại Việt Nam.