VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
10 điều cần biết về an toàn, vệ sinh lao động

10 điều cần biết về an toàn, vệ sinh lao động

10 điều cần biết về an toàn, vệ sinh lao động

Từ ngày 01/7/2016, Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 bắt đầu có hiệu lực, theo đó Luật này được ban hành nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh cho người lao động.

Hà Nội phạt 58 cơ sở trong quản lý an toàn thực phẩm tại trường học

Thanh tra hoạt động dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm

[Video] Quy tắc an toàn 3 giây khi lái xe trên cao tốc

Quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

Đồng thời, quy định chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh cho người lao động.

Người lao động cần phải nắm rõ các quy định này để có thể tự bảo vệ quyền lợi cho mình trong trường hợp người sử dụng lao động vi phạm việc đảm bảo quyền lợi cho mình.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM