VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nhà mạng không được tiết lộ bí mật thông tin người dùng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nhà mạng không được tiết lộ bí mật thông tin người dùng

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông để lấy ý kiến nhân dân trong đó quy định các nhà mạng phải đảm bảo bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ.

Thuê bao di động, vì sao phải bổ sung ảnh cá nhân?

Thuê bao di động có phải nộp ảnh chân dung?

Việt Nam đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á về tốc độ mạng Internet

Theo dự thảo này, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có nghĩa vụ thực hiện nhiều nội dung như: Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo đúng chất lượng mà doanh nghiệp đã công bố, Đảm bảo bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ và chỉ được chuyển giao thông tin cho bên thứ ba khi có được sự đồng ý của người tiêu dùng trừ các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cũng không được từ chối giao kết hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng với người sử dụng dịch vụ viễn thông, trừ các trường hợp được quy định tại Điều 26 Luật Viễn thông.
Trong trường hợp ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông thì phải thông báo cho người sử dụng dịch vụ ít nhất 30 ngày trước khi chính thức ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông.
Các nghĩa vụ của doanh nghiệp quy định tại Khoản 4, Điều 18, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, so với quy định hiện hành tại Thông tư 39: “Giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ viễn thông trong vòng nhiều nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại” thì dự thảo mới đề xuất sửa đổi thành: “Giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ viễn thông theo thời hạn quy định của pháp luật”.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM