VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hà Nội sẽ dùng thẻ để thanh toán tiền điện, nước

Hà Nội sẽ hướng tới thanh toán rất nhiều khoản dịch vụ qua thẻ. Nguồn: Internet

Hà Nội sẽ dùng thẻ để thanh toán tiền điện, nước

Tới đây thành phố Hà Nội sẽ tiến tới "phổ cập" dịch vụ thanh toán tiện điện, nước, cước điện thoại, viễn thông… qua thẻ.

Hướng tới thanh toán không dùng tiền mặt vào cuối năm 2020

Kho bạc Nhà nước và hành trình đi tới trong năm 2018

Thanh toán qua mã QR – Trào lưu mới của giới trẻ hiện đại

Theo kế hoạch về triển khai thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2020, thành phố giao các đơn vị từng bước phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại để phục vụ thanh toán tiền điện, nước, cước điện thoại, viễn thông, lương hưu, trợ cấp xã hội và các khoản thu khác như học phí, thuế nông nghiệp, thủy lợi phí...

Thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2020, 85% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, 100% các siêu thị, nhà hàng, trung tâm mua sắm cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng.

60% cá nhân, hộ gia đình sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng. Nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng lên mức ít nhất 70%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM