Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Ninh Bình: Ghi nhận nhiều thành công

Huy Hiếu

(Taichinh) - (Tài chính) Thời gian qua, công tác xây dựng nông thôn mới đã được các cấp, các ngành trong tỉnh Ninh Bình quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ, giải quyết kịp thời các khó khăn, những vấn đề vướng mắc phát sinh. Nhờ đó chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện có hiệu quả, vững chắc.
Ảnh minh họa. Nguồn: InternetẢnh minh họa. Nguồn: Internet

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Trong những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền các cấp tại Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới một cách đồng bộ, toàn diện. Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên được kiện toàn đảm bảo cho công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Chương trình.

Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh; Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, ngành nghề góp phần tăng thu nhập cho người dân đảm bảo cho Chương trình được thực hiện có hiệu quả.

Tỉnh đã ban hành kịp thời nhiều cơ chế chính sách phù hợp là cơ sở pháp lý để tổ chức và thực hiện chương trình như: Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 quy định để lại 100% tiền đấu giá đất cho các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2016; Quyết định số 577/QĐ-UBND về ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; Quyết định số 80/QĐ-BCĐ ngày 10/7/2014 của Ban chỉ đạo tỉnh ban hành về Qui định chế độ báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới áp dụng cho các sở, ngành, huyện, xã; Kế hoạch số 84/KH-BCĐ ngày 20/7/2014 về Kế hoạch công tác năm 2014 của Ban chỉ đạo Chương trình.

Công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt về Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể Ninh Bình quan tâm tổ chức sâu rộng tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Các kết quả đáng ghi nhận trong năm 2014

Được sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của các cấp, các ngành, sự ủng hộ nhiệt tình của người dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Ninh Bình đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong năm 2014.

Trong năm 2014, Tỉnh đã hỗ trợ trên 30 nghìn tấn xi măng, xây dựng được khoảng 250km đường giao thông nông thôn. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình năm 2014 ước đạt trên 2.300 tỷ đồng.

Đến 31/12/2014, bình quân các xã đã đạt được 11 tiêu chí về nông thôn mới (toàn tỉnh có 119 xã tham gia thực hiện chương trình), tăng 6 tiêu chí so với năm 2010; có 16 xã đạt 19 tiêu chí, 4 xã đạt 15-18 tiêu chí, 47 xã đạt 10-14 tiêu chí, 52 xã đạt 5-9 tiêu chí. Nhìn theo các tiêu chí thì: Tiêu chí quy hoạch có 119 xã đã đạt, tiêu chí giao thông có 20 xã đạt; thủy lợi có 21 xã đạt, điện 92 xã đạt, trường học 51 xã đạt, cơ sở vật chất văn hóa 21 xã đạt, chợ nông thôn 46 xã đạt, bưu điện 116 xã đạt, nhà ở dân cư 60 xã đạt, thu nhập 29 xã đạt, hộ nghèo 25 xã đạt, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 75 xã đạt, hình thức tổ chức sản xuất 115 xã đạt, y tế 69 xã đạt, giáo dục 87 xã đạt, văn hóa 79 xã đạt, môi trường 67 xã đạt, hệ thống tổ chức chính trị xã hội 102 xã đạt, an ninh trật tự 119 xã đạt.

Năm 2014 có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 16 đơn vị, gồm: Yên Khánh 6 xã (Khánh Thành, Khánh Phú, Khánh Nhạc, Khánh Thiện, Khánh Cường, Khánh Hải); Nho Quan 3 xã (Lạng Phong, Đồng Phong, Phú Lộc); Kim Sơn 2 xã (Thượng Kiệm, Kim Đông); Gia Viễn 2 xã (Gia Sinh, Gia Lập); Yên Mô 1 xã (Yên Thắng); Hoa Lư 1 xã (Ninh Giang); thị xã Tam Điệp 1 xã (Yên Bình).

Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2015

Trong những tháng đầu năm 2015, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tiến hành tổng kết đánh giá kết quả công tác xây dựng nông thôn mới năm 2014, xây dựng kế hoạch công tác năm 2015; chuẩn bị nội dung, chương trình kế hoạch kiểm tra 18 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 2015 của lãnh đạo tỉnh; phối hợp với các xã tổ chức thành công lễ đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới tại 4 xã trong tỉnh (xã Kim Đông, xã Gia Lập, xã Gia Sinh và xã Khánh Hải).

Đến ngày 04/02/2015 toàn tỉnh đã cấp 102.017 tấn xi măng cho 119 xã trên địa bàn tỉnh, xây dựng 7.477 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 817 km đường giao thông. Riêng tháng 01/2015 đã tiếp nhận thêm 1.227 tấn xi măng, xây dựng 91 tuyến đường với tổng chiều dài 13 km; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dồn điền, đổi thừa: trong tháng có thêm 10 xã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, đưa tổng số xã hoàn thành toàn tỉnh là 56 xã.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục