VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

 Giải ngân vốn xây dựng cơ bản ngành Nông nghiệp mới đạt 43,53%

6 tháng đầu năm 2016 vốn XDCB ước đạt 2.932,03 tỷ đồng

Giải ngân vốn xây dựng cơ bản ngành Nông nghiệp mới đạt 43,53%

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách tập trung ước đạt 2.932 tỷ đồng, bằng 43,53% kế hoạch.

Từ 25/7/2016, sẽ hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng hợp tác xã nông nghiệp

Ưu tiên xuất khẩu gạo chất lượng cao 6 tháng cuối năm

Ngành Nông nghiệp: Chủ động ứng phó với các tình huống cấp bách

Kinh doanh lúa gạo: Tháo gỡ bất cập trong chính sách cho doanh nghiệp

Bình Phước: Giá điều tươi cao ngất ngưởng

Dự kiến nhập khẩu 450.000 tấn điều thô

Báo cáo về tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2016 của Bộ NN&PTNN cho biết, tổng số vốn kế hoạch năm 2016 được giao 6.736,345 tỷ đồng, trong đó: vốn trong nước 2.083,645 tỷ đồng, vốn ngoài nước 4.652,7 tỷ đồng.

Với tổng số vốn này, Bộ NN&PTNT đã có văn bản về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách năm 2016 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và thông báo vốn cho các chủ đầu tư về việc phân bổ vốn để các chủ đầu tư có thể triển khai thực hiện.

Kết quả, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách tập trung 6 tháng năm 2016 ước đạt 2.932,03 tỷ đồng, bằng 43,53% kế hoạch. Trong đó: Vốn trong nước thực hiện ước đạt 647 tỷ đồng; vốn ngoài nước thực hiện ước đạt 2.285 tỷ đồng.

Báo cáo này cũng cho biết thêm, trong năm 2016, Bộ NN&PTNN được giao kế hoạch vốn từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ là hơn 2.743 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã giải ngân ước đạt 930 tỷ đồng, bằng 33,91% kế hoạch./.

PV.

Có thể bạn quan tâm