VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nhiều giải pháp thiết thực xây dựng nông thôn mới

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng năng cao thu nhập. Nguồn: backan.gov.vn

Tỉnh Bắc Kạn:

Nhiều giải pháp thiết thực xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Bắc Kạn đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân, từ đó tạo nên những kết quả đáng khích lệ.

Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư phát triển giao thông nông thôn

Chính sách tín dụng mới phát triển nông nghiệp, nông thôn

Gắn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới

Đưa nông nghiệp thoát khỏi tình trạng sản xuất nhỏ lẻ và manh mún

Sẽ có tiêu chí riêng cho huyện nông thôn mới

Công tác lãnh đạo chỉ đạo mọi mặt của Tỉnh: Để thực hiện được tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân, Tỉnh đã xác định việc đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi là hoạt động chủ lực. Ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Văn phòng điều phối của Tỉnh đã hướng dẫn các địa phương hoàn thiện Ban chỉ đạo các cấp, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện.

Kết quả, hệ thống Ban chỉ đạo, Ban quản lý các cấp từ Tỉnh đến xã cơ bản ổn định, tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả và được bổ sung kiện toàn kịp thời. Ban chỉ đạo Tỉnh, huyện đã kịp thời chỉ đạo, ban hành các văn bản triển khai thực hiện, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung Chương trình; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và hội nghị đánh giá kết quả xây Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hàng năm.

Công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình ở cơ sở được tăng cường. Thường trực và các thành viên BCĐ được phân công phụ trách địa bàn đã tổ chức nhiều đợt công tác, kiểm tra thực tế tại các huyện và các xã; Văn phòng điều phối Tỉnh phối hợp với các sở, ngành chuyên môn tổ chức các đợt kiểm tra tại các huyện, xã. Qua các cuộc kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc tại cơ sở và đã giúp cơ sở giải quyết cơ bản những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Công tác tham mưu, chỉ đạo của các sở, ngành đã từng bước đi vào chiều sâu; các Sở, ngành chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thường xuyên, liên tục, bám sát nhiệm vụ, nội dung đã đề ra trong kế hoạch hàng năm. Hình thức tuyên truyền chủ yếu là lồng ghép trong các buổi hội nghị, các cuộc họp thôn, họp chi bộ, chi đoàn, chi hội và tuyên truyền qua loa truyền thanh xã.

Qua công tác tuyên truyền, nhận thức về xây dựng nông thôn mới của cán bộ BCĐ, BQL xã và người dân đã có sự chuyển biến; nhân dân các xã hưởng ứng ủng hộ ngày công, hiến đất, tháo dỡ hàng rào, chuồng trại… để thực hiện các công trình công cộng.

Công tác đào tạo, tập huấn được các cơ quan chuyên môn triển khai với các chuyên đề thiết thực, có chất lượng, nội dung tập huấn sát với thực tiễn. Kết quả tổ chức 28 lớp tập huấn cho 1.189 học viên tham dự; tổ chức được 01 đợt tham quan học tập kinh nghiệm của Tỉnh bạn về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM cho cán bộ Ban chỉ đạo huyện, các xã của Tỉnh và một số cán bộ Văn phòng Điều phối. Các nội dung tập huấn đã đáp ứng được nhu cầu của học viên, qua lớp tập huấn học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào phong trào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại cơ sở.

Các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất đã xây dựng và thực hiện 6 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật công nghệ, hỗ trợ 35 máy cày mi ni cho nhóm hộ nông dân, xây dựng 21 mô hình chủ yếu là mô hình chăn nuôi gà, nuôi trâu, nuôi dê; mô hình trồng quýt, hồng không hạt, chè; mô hình trồng rau an toàn...

Nhiều giải pháp thiết thực xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1
Phát triển chăn nuôi nâng cao thu nhập

Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu: Đến hết quý I năm 2015 đã có 164 /174 công trình thi công xong bằng 94%, có 102 /112 xã đã thi công xong bằng 91%, còn 10 xã đang thi công và hoàn thiện công trình. Khối lượng thi công đạt 79,78 km đường giao thông nông thôn và 7,7 km kênh mương nội đồng được kiên cố hóa, trong đó có 5 huyện, thành phố gồm huyện Na Rì, Ngân Sơn, Chợ Mới, Bạch Thông, thành phố Bắc Kạn đã thi công xong số công trình theo kế hoạch.

Kết quả thực hiện các tiêu chí: Kết quả rà soát đến tháng 5/2015 có 15 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí bằng 13,4%; có 79xã: đạt từ 5 - 9 tiêu chí bằng 70,5%, giảm 02 xã so với năm 2013; Đạt dưới 5 tiêu chí có 18 xã, bằng 16,1%, giảm 9 xã so với năm 2013 và không có xã nào trắng tiêu chí; Bình quân mỗi xã đạt 6,78 tiêu chí tăng 01 tiêu chí so với năm 2013. Mục tiêu năm 2015 số tiêu chí bình quân chung của cả Tỉnh là 8,2 tiêu chí/xã, trong đó có 4 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 19 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 81 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; 8 xã đạt 5 tiêu chí.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng NTM của tỉnh Bắc Kạn năm 2015 đang được triển khai mạnh mẽ

Chỉ đạo các xã tập trung nguồn lực để thực hiện các tiêu chí gần đạt chuẩn và các nội dung tiêu chí thiết thực phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình.

Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo các cấp theo Quyết định 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng điều phối giúp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM các cấp.

Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Ban Chỉ đạo các cấp để chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM ngày càng hiệu quả hơn; tăng cường sự phối hợp các sở ngành và địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí, nhất là các xã điểm NTM.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về Chương trình xây dựng NTM với nhiều hình thức thiết thực; tạo khí thế thi đua để xây dựng NTM; phát huy, nâng cao vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM.

Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức xây dựng NTM cho cán bộ Ban chỉ đạo, Ban quản lý và cán bộ các thôn, bản; nhất là các xã chưa được tập huấn toàn diện.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành năm 2015. Từng xã đang rà soát hoàn chỉnh Quy hoạch và Đề án xây dựng xã NTM để xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí phù hợp với điều kiện và khả năng huy động nguồn lực xây dựng NTM ở địa phương mình.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM