VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Trà Vinh hỗ trợ 50,589 tỷ đồng do thiên tai, xâm nhập mặn

sản xuất nông nghiệp Trà Vinh do thiên tai

Trà Vinh hỗ trợ 50,589 tỷ đồng do thiên tai, xâm nhập mặn

Hơn 43.499 hộ sản xuất nông nghiệp, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, xâm nhập mặn vụ đông xuân 2015 - 2016 trên đại bàn tỉnh Trà Vinh được hỗ trợ với tổng số tiền hỗ trợ trên 50,589 tỷ đồng.

Vận dụng nhiều cách làm sáng tạo trong phòng, chống xâm nhập mặn

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 4 tháng đầu năm 2016

Hơn 23.600 ha lúa sẽ bị thiệt hại do khô hạn tại Trà Vinh

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm vừa ký ban hành Quyết định số 923 về việc hỗ trợ giống cây trồng, giống thủy sản để khôi phục lại sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, xâm nhập mặn trong vụ đông xuân 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, có 43.499 hộ sản xuất nông nghiệp, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, xâm nhập mặn vụ đông xuân 2015 - 2016 trên địa bàn các huyện, thành phố như huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải và thành phố Trà Vinh được hỗ trợ với tổng số tiền hỗ trợ trên 50,589 tỷ đồng.

Riêng tại huyện Trà Cú, có 14.394 hộ nông dân trồng lúa, 1.032 hộ nông dân trồng hoa màu và mía, 07 hộ nông dân trồng cây ăn trái, 407 hộ nông dân nuôi thủy sản nhận được hỗ trợ.

Cụ thể, về mức hỗ trợ: Đối với cây lúa, diện tích bị thiệt hại trên 70%, được hỗ trợ 02 triệu đồng/ha; diện tích thiệt hại từ 30 - 70 %, hỗ trợ 01 triệu đồng/ha; đối với cây màu, cây mía, diện tích bị thiệt hại trên 70%, nhận hỗ trợ 02 triệu đồng/ha; diện tích thiệt hại từ 30 - 70 %, được hỗ trợ 01 triệu đồng/ha; đối với cây ăn trái, diện tích thiệt hại trên 70%, nhận hỗ trợ 04 triệu đồng/ha, diện tích thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 02 triệu đồng/ha; đối với nuôi cá lóc, diện tích bị thiệt hại hơn 70% hỗ trợ 10 triệu đồng/ha, diện tích bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 07 triệu đồng/ha; đối với diện tích nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng, nuôi cua quảng canh, diện tích bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 06 triệu đồng/ha, diện tích bị thiệt hại từ 30 - 70% hỗ trợ 04 triệu đồng/ha.

UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu các ngành tổ chức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho các hộ nông dân bị thiệt hại. Riêng trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật, giống cây trồng, giống thủy sản thì mức hỗ trợ tương đương với mức hỗ trợ bằng tiền được quy đổi theo giá tại thời điểm hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm