VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
6 bước trong quy trình thủ tục cấp phép và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Người dân và doanh nghiệp không còn phải trực tiếp làm việc với từng cơ quan nhà nước để hoàn thành các thủ tục hành chính để thông quan hàng hóa. Nguồn: Internet

6 bước trong quy trình thủ tục cấp phép và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Cơ chế một cửa quốc gia cho phép người khai hải quan gửi tất cả các dữ liệu cần thiết để thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa ở định dạng chuẩn duy nhất một lần lên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Người dân và doanh nghiệp không còn phải trực tiếp làm việc với từng cơ quan nhà nước để hoàn thành các thủ tục hành chính để thông quan hàng hóa.

Tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN

Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN tạo đột phá về cải cách hành chính

Sẽ có “đột phá” thúc đẩy phát triển NSW, ASW

Gần 21.000 doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

Nhiều giải pháp thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa Asean

Các cơ quan liên quan trong việc kiểm soát hàng hóa, người và phương tiện ra/vào Việt Nam tại biên giới như cơ quan hải quan, cơ quan kiểm dịch, cơ quan cấp phép xuất nhập khẩu hàng hóa…. sẽ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia để tiếp nhận, phản hồi các thông tin khai báo của người khai hải quan, tránh việc người khai hải quan phải nộp cùng một nội dung khai báo cho nhiều cơ quan khác nhau.
Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục cấp phép và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu có giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, cần thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi đơn xin cấp phép, hồ sơ cấp phép dưới dạng điện tử đến cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia.

Bước 2: Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia chuyển đơn xin cấp phép, hồ sơ cấp phép đến hệ thống cấp phép của các bộ, ngành.

Bước 3: Các bộ, ngành xử lý hồ sơ xin cấp phép và chuyển giấy phép dưới dạng điện tử về Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia.

Bước 4: Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia chuyển giấy phép dưới dạng điện tử về cho doanh nghiệp đồng thời gửi tới hệ thống của hải quan.

Bước 5: Cơ quan Hải quan xử lý hồ sơ hải quan, đối chiếu thông tin giấy phép điện tử nhận được từ các bộ, ngành (nếu cần), quyết định kết quả thông quan và trả kết quả về Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia.

Bước 6: Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia trả kết quả thông quan về cho doanh nghiệp và gửi kết quả đến hệ thống của các bộ, ngành để tham khảo.

Như vậy, người dân và doanh nghiệp không còn phải trực tiếp làm việc với từng cơ quan nhà nước để hoàn thành các thủ tục hành chính để thông quan hàng hóa mà có thể thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia để gửi thông tin khai báo. Hệ thống sẽ tự động xử lý, trả kết quả cho doanh nghiệp, đồng thời gửi thông báo cho cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan cho biết, chính thức được triển khai từ tháng 11/2014, đến ngày 15/7/2018, 11 Bộ, ngành đã kết nối và thực hiện 53 thủ tục hành chính với gần 1,34 triệu hồ sơ của 22.800 doanh nghiệp được xử lý thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM