VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
88% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương

Có 67,4% TCTD nhận định tình hình kinh doanh trong quý II/2018 có cải thiện tốt hơn so với quý trước. Nguồn: Internet

88% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương

Kết quả điều tra này vừa được Vụ Dự báo thống kê - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiến hành và công bố trong báo cáo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) quý III/2018.

Tiến tới “mua đứt, bán đoạn” nợ xấu

Thắt chặt hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp

Tái cơ cấu đã đến đâu?

Không có chuyện “giãn thời hạn xử lý sở hữu chéo”

Kinh doanh khởi sắc, ngân hàng xin nới room tín dụng

Nâng hạng tín nhiệm quốc gia và triển vọng hệ thống ngân hàng Việt Nam

Theo đánh giá của các TCTD, trong quý II/2018, các yếu tố nội tại tiếp tục cải thiện tốt hơn, nhưng các nhân tố môi trường kinh doanh bên ngoài chưa chuyển biến rõ nét so với quý trước.
Trong các nhân tố khách quan thì “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của TCTD” và “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” được đánh giá là cải thiện tốt hơn các nhân tố khác.
Trong các nhân tố chủ quan, yếu tố được cho là cải thiện tích cực nhất là “Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của TCTD” với chỉ số cân bằng đạt 51,6%. Các nhân tố này tiếp tục được các TCTD kỳ vọng là được cải thiện nhiều nhất trong cả năm 2018.
Kết quả điều tra cũng cho thấy, có 67,4% TCTD nhận định tình hình kinh doanh trong quý II/2018 có cải thiện tốt hơn so với quý trước, trong đó 18,8% đánh giá “cải thiện nhiều”. Ngoài ra có 76,1% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ “cải thiện” trong quý III/2018 và 82,6% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ “cải thiện” trong cả năm 2018 so với năm 2017.
Đáng chú ý, 88% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế trong năm 2018 tăng trưởng dương so với năm 2017; lợi nhuận toàn hệ thống kỳ vọng tăng trưởng bình quân 19,05% trong năm 2018, cao hơn so với mức kỳ vọng 18,2% ghi nhận tại cuộc điều tra quý I/2018, nhưng thấp hơn so với mức 19,33% ghi nhận tại cuộc điều tra quý IV/2017.
Trên cơ sở mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ổn định trong quý III/2018 và cả năm 2018, huy động vốn toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 5,45% trong quý III/2018 (cao hơn so với mức tăng thực tế của cùng kỳ năm 2017) và tăng 16,51% trong cả năm 2018 (cao hơn mức tăng thực tế của năm 2017).
Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng cũng được kỳ vọng tăng trưởng 5,99% trong quý III/2018 (cao gấp 2 lần mức tăng thực tế của cùng kỳ năm 2017) và tăng 16,7% trong năm 2018, xấp xỉ mục tiêu tăng trưởng tín dụng 17% trong năm 2018 của NHNN.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM