Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tại Việt Nam

Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tại Việt Nam
Mặc dù hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là đối tượng của nhiều vụ kiện phòng vệ thương mại ở nước ngoài, tuy nhiên nước ta lại chỉ sử dụng công cụ phòng vệ thương mại 7 lần với 5 vụ kiện tự vệ và 2 vụ kiện chống bán phá giá. Bài viết phân tích thực tế áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tại Việt Nam, đưa ra giải pháp tăng cường áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trước tác động của bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Thành quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ

Thành quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ
Từ nhiều năm nay, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) luôn bền bỉ thực hiện nhiệm vụ xử lý nợ xấu, tái cơ cấu, giúp hồi sinh nhiều doanh nghiệp đứng trên bờ phá sản. Trong bối cảnh tái cơ cấu doanh nghiệp đang được đẩy mạnh thực hiện như hiện nay, vai trò của DATC tiếp tục được khẳng định.

Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vấn đề giữ thương hiệu bằng “cổ phần vàng”

Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vấn đề giữ thương hiệu bằng “cổ phần vàng”
Dự kiến, quá trình thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2016-2020 đa số đều là doanh nghiệp lớn, chiếm ưu thế trong một lĩnh vực sản xuất. Do vậy, khi Nhà nước thoái vốn cần có lộ trình phù hợp đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp và ổn định thị trường. Về phương án thoái vốn, các doanh nghiệp phải tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán trước khi bán vốn nhà nước để bảo đảm công khai, minh bạch, bảo đảm có lợi nhất cho nhà nước. Tuy nhiên, lựa chọn giữa việc thoái vốn và giữ được thương hiệu Việt đang đặt ra những vấn đề cả lý luận và thực tiễn khi triển khai thực hiện.

DATC: Tiếp tục phát huy vị thế

DATC: Tiếp tục phát huy vị thế

Năm 2016 đã khép lại, tiếp tục là một năm vượt khó, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Bước vào năm 2017, tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, DATC chinh phục các mục tiêu cao hơn...


Vài trao đổi về ứng dụng mô hình Marketing hiện đại

Vài trao đổi về ứng dụng mô hình Marketing hiện đại
Mô hình marketing 7P là một trong những lý thuyết theo xu hướng nâng cao vị thế của marketing trong quản trị doanh nghiệp và quản trị tổ chức. Tuy nhiên, bằng sự cẩn trọng cần thiết đối với những lý thuyết mới và xuất phát từ thực tế bài viết cho rằng, mô hình này chỉ thực sự mang lại hiệu quả đối với doanh nghiệp hoạt động trong môi trường cạnh tranh lành mạnh, không có (hoặc ít có) sự can thiệp của các cơ chế tạo độc quyền hoặc không lành mạnh.

Kích hoạt doanh nghiệp tư nhân

Kích hoạt doanh nghiệp tư nhân
PGS.TS. Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đánh giá, năm 2016, kinh tế tư nhân đã được kích hoạt, là nền tảng thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển hơn nữa trong năm 2017 và những năm tiếp theo.