VIB thâu tóm chi nhánh ngân hàng bán lẻ số 1 của Australia tại Việt Nam

VIB thâu tóm chi nhánh ngân hàng bán lẻ số 1 của Australia tại Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức phê duyệt thương vụ chuyển giao toàn bộ hoạt động một chi nhánh ngân hàng CBA của Australia cho Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB). Thông qua thương vụ này VIB sẽ tiếp nhận được kinh nghiệm chuyên môn từ một ngân hàng bán lẻ số 1 của Australia.

Vietcombank - thương hiệu ngân hàng giá trị nhất Việt Nam năm 2017

Vietcombank - thương hiệu ngân hàng giá trị nhất Việt Nam năm 2017
Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 40 thương hiệu công ty giá trị nhất năm 2017. Vietcombank đã xuất sắc vượt qua các ngân hàng lớn mà nhà nước giữ cổ phần chi phối để trở thành đại diện xếp thứ hạng cao nhất trong số các ngân hàng có tên trong danh sách được xếp hạng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến công bố thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Các yếu tố ảnh hưởng đến công bố thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Nghiên cứu thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính theo phương pháp bình phương bé nhất (OLS) từ dữ liệu bảng dựa trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán. Kết quả cho thấy, có 6 yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin là: Khả năng sinh lời, hiệu suất sử dụng tài sản, tỷ lệ giám đốc độc lập, giám đốc điều hành, thời gian hoạt động, kiểm toán độc lập. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra các kiến nghị hoàn thiện hệ thống công bố thông tin của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản.

Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất

Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất
Bài viết nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính trong thời kỳ hội nhập. Tác giả sử dụng các dữ liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong tiêu chuẩn phân ngành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC) tại 207 công ty niêm yết của ngành sản xuất giai đoạn từ năm 2010-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cấu trúc vốn đối với các nhóm ngành sản xuất đều tác động dương, có nghĩa là các doanh nghiệp niêm yết ngành sản xuất đang sử dụng một cấu trúc vốn hợp lý, có tác động tích cực đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Nhân lực công nghệ cao sẽ giúp Việt Nam bắt kịp Công nghiệp 4.0

Nhân lực công nghệ cao sẽ giúp Việt Nam bắt kịp Công nghiệp 4.0
Với cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, nhiều lĩnh vực phát triển mạnh mẽ với công nghệ đột phá, buộc các quốc gia phải có sự chuẩn bị tốt về nhân lực. Tại Việt Nam, nhân lực cho các ngành công nghệ cao vẫn thiếu, vì vậy cần phải “đi tắt đón đầu” ở những lĩnh vực cụ thể.

Vietcombank mở rộng tính năng dịch vụ VCB-Mobile B@nking

Vietcombank mở rộng tính năng dịch vụ VCB-Mobile B@nking

Kể từ ngày 01/07/2017, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức triển khai mở rộng phạm vi tính năng dịch vụ VCB-Mobile B@nking bao gồm dịch vụ Tiền gửi tiết kiệm trực tuyến và dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 qua tài khoản.