Vietcombank tham gia Bảo hiểm Bảo An Gia cho cán bộ, nhân viên

Vietcombank tham gia Bảo hiểm Bảo An Gia cho cán bộ, nhân viên
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI) vừa tổ chức Lễ trao Chứng nhận bảo hiểm Bảo An Gia. Theo đó, hơn 10 nghìn cán bộ, nhân viên của Vietcombank đã được tham gia bào hiểm nhân thọ...

Tổ chức tín dụng vững tin về triển vọng kinh doanh trong năm 2017

Tổ chức tín dụng vững tin về triển vọng kinh doanh trong năm 2017
Kết quả cuộc Điều tra xu hướng kinh doanh của các TCTD (tổ chức tín dụng) do Vụ Dự báo Thống kê, Ngân hàng Nhà nước cho thấy các TCTD khá lạc quan về kết quả đạt được trong năm 2016 và vững tin vào những bước phát triển mới trong năm 2017.

Xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia việt nam

Xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia việt nam
Những năm gần đây, hoạt động cho vay thể nhân của các ngân hàng ngày càng mở rộng, trong khi đó thông tin đối với các khoản vay thể nhân thường khó nắm bắt hơn so với doanh nghiệp nên hoạt động xếp hạng tín dụng thể nhân trở nên cấp thiết hơn. Bài viết đánh giá thực trạng hoạt động xếp hạng tín dụng thể nhân tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam, từ đó đưa ra đề xuất liên quan tới mô hình xếp hạng và quy trình thu thập, trao đổi và đối chiếu thông tin đầu vào của mô hình nhằm hoàn thiện hoạt động xếp hạng tín dụng thể nhân tại tổ chức này.

Nên hay không có mức ưu đãi thuế riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Nên hay không có mức ưu đãi thuế riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa?
Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 2, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Đây được đánh giá là một trong những lực đẩy nhằm khuyến khích DNNVV phát triển, trong đó có chính sách thuế. Câu hỏi đặt ra là để bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, thì nên hay không nên quy định mức ưu đãi thuế riêng cho DNNVV?

Bàn về tiêu chí giám sát, bảo toàn vốn Nhà nước tại các tập đoàn kinh tế hiện nay

Bàn về tiêu chí giám sát, bảo toàn vốn Nhà nước tại các tập đoàn kinh tế hiện nay
Giám sát tài chính là nhiệm vụ quan trọng của quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thì đây là nhiệm vụ hết sức cần thiết. Bài viết đánh giá thực trạng giám sát tài chính, bảo toàn vốn nhà nước tại các tập đoàn kinh tế và đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Đánh giá hiệu quả của quy định về an toàn vốn tối thiểu cho các ngân hàng ở việt nam

Đánh giá hiệu quả của quy định về an toàn vốn tối thiểu cho các ngân hàng ở việt nam
Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều rủi ro gây mất an toàn cho toàn hệ thống, do đó cần là tiến hành tái cấu trúc mạnh mẽ khu vực này. Vấn đề đặt ra là việc áp dụng các tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, mà trọng tâm là tiêu chuẩn an toàn vốn có giúp cho hệ thống ngân hàng ở Việt Nam chống lại những “cú sốc” bên ngoài và bên trong của nền kinh tế hay không? Bài viết tập trung làm rõ vấn đề này.