VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bán hàng đa cấp giảm mạnh

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Bán hàng đa cấp giảm mạnh

Theo Bộ Công thương, hoạt động bán hàng đa cấp đã giảm mạnh cả về số lượng người tham gia và doanh nghiệp hoạt động.

Chấm dứt hoạt động 4 công ty đa cấp

Mạnh tay với doanh nghiệp đa cấp vi phạm

Thêm 2 công ty bán hàng đa cấp bị thu hồi giấy phép

Cụ thể, tính đến tháng 3/2017, cả nước chỉ còn 37 doanh nghiệp hoạt động so với 65 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp năm 2016. Số lượng người tham gia bán hàng đa cấp tính đến cuối năm 2016 là gần 640.000 người, giảm hơn 212.000 người so với cuối năm 2015. Tổng doanh thu bán hàng đa cấp năm 2016 đạt khoảng 7.800 tỷ đồng, giảm khoảng 200 tỷ đồng so với năm trước.
Doanh thu bán hàng đa cấp chủ yếu từ thực phẩm chức năng và mỹ phẩm (chiếm 83% doanh thu); tổng số hoa hồng và các lợi ích kinh tế mà các doanh nghiệp chi trả cho người tham gia đạt khoảng 2.400 tỷ đồng, chiếm khoảng 31% tổng doanh thu toàn ngành. Lợi nhuận sau thuế của ngành chỉ đạt 177 tỷ đồng, tương ứng 2,2% doanh thu. Trong tổng số 37 doanh nghiệp thực hiện báo cáo, chỉ có 11 doanh nghiệp đạt lợi nhuận dương. Tổng số thuế đã nộp về ngân sách nhà nước trong năm 2016 ước đạt 881 tỷ đồng.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM