VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đã có 188 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Tính đến ngày 31/12/2019, đã có 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia.

Đã có 188 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 31/12/2019, đã có 188 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với trên 2,7 triệu hồ sơ của trên 35.000 doanh nghiệp được thực hiện.

Quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN

Đề xuất chính sách mới về kết nối và chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia

Đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Thêm 3 thủ tục hành chính mới áp dụng trên Cơ chế một cửa quốc gia

So với năm 2018, các bộ, ngành đã kết nối 37 thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia, đạt 72,5% chỉ tiêu được Chính phủ giao (Thông báo số 292/TB-VPCP ngày 15/8/2019 của Văn phòng Chính phủ). Như vậy, còn 14 thủ tục hành chính của các bộ, ngành chưa được triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I/2020.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến ngày 31/12/2019, Việt Nam đã kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 6 nước ASEAN .

Tổng số Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 156.878 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 194.058 C/O...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM