VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Định vị 5 hoạt động chính của PVN

Định vị 5 hoạt động chính của PVN

Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí (PVN) phải được chỉnh sửa và hoàn thiện ngay trong tháng 9/2012.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đề án tái cơ cấu PVN sau khi hoàn thiện sẽ báo cáo Bộ Công thương thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng cũng nêu rõ 10 điểm cần chú ý trong nội dung tái cơ cấu Tập đoàn, từ xác định hoạt động chính, công tác triển khai đến việc tái cơ cấu các công ty con, cháu…

Thủ tướng Chính phủ nhận xét, trong những năm qua, PVN đã giữ được vai trò của một tập đoàn kinh tế mạnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế… Tuy nhiên, việc đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh chính không có hiệu quả, có nơi thua lỗ kéo dài; mô hình tổ chức và cơ chế quản lý nội bộ còn nhiều bất cập…, gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động chung. Vì thế, Đề án tái cơ cấu PVN phải xác định rõ ngành nghề chính gồm 5 lĩnh vực: tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; lọc - hóa dầu; công nghiệp khí; công nghiệp điện; dịch vụ dầu khí chất lượng cao.

Hoạt động trong 5 lĩnh vực như trên, Thủ tướng yêu cầu PVN phải đưa ra phương án sắp xếp lại các DN cấp II, cấp III, cấp IV, thu gọn về các đầu mối để tránh tình trạng trùng lắp, cạnh tranh nội bộ. Trên thực tế, việc sắp xếp lại các DN theo hướng này đã được PVN triển khai từ nhiều năm qua, theo đánh giá của PVN, là đã từng bước có hiệu quả, nhưng chưa đầy đủ.

Ngoài ra, PVN cũng phải báo cáo rõ tình hình sản xuất - kinh doanh và tài chính của Tập đoàn, các đơn vị thành viên, nhất là những khó khăn, tồn tại và đưa ra giải pháp giải quyết đối với những đơn vị khó khăn, yếu kém.

PVFC sẽ chuyển mô hình hoạt động

Định hướng sở hữu của PVN tại một số tổng công ty trực thuộc Tập đoàn, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP (mã DPM) và Công ty TNHH một thành viên Phân bón Dầu khí Cà Mau được duy trì hoạt động. Việc cổ phần hóa Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau trong điều kiện thuận lợi cũng được đặt ra.

Phương án sắp xếp 3 nhà máy nhiên liệu sinh học, các đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo và giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP PVI (mã PVI) về tối đa 35% mà PVN đã đề cập trong Đề án đã được Thủ tướng phê duyệt.

Riêng đối với Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC - mã PVF), Thủ tướng chỉ đạo không duy trì, theo đó, PVN sẽ phải có phương án xử lý cụ thể, theo quy trình, quy định của pháp luật, trình Thủ tướng phê duyệt.Được biết, từ năm 2011, PVFC đã lên phương án sẽ chuyển mô hình hoạt động sang ngân hàng TMCP để mở rộng phạm vi hoạt động.

Tháng 9 phải Hoàn thành đề án bán khí theo giá thị trường

Cũng theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương sẽ phải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và PVN đề xuất cơ chế kinh doanh khí (trong đó có mối quan hệ giữa Công ty mẹ - PVN với Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP). Phương án bán khí theo giá thị trường cũng phải hoàn thiện để trình Thủ tướng phê duyệt trong tháng 9/2012.

CafeF

Có thể bạn quan tâm