VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhận nhiều hỗ trợ

DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhận nhiều hỗ trợ

Doanh nghiệp được hỗ trợ đến 80 triệu đồng kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Theo Quyết định 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam

Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam

Nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp khởi nghiệp

Thông tư số 45/2019/TT-BTC quy định ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thành tích xuất sắc, đạt thứ hạng cao tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp quốc gia hoặc quốc tế.

Nội dung đáng chú ý là DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp gồm: đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác, thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập DN khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ. Mức kinh phí hỗ trợ tối đa là 80.000.000 đồng/DN.

Bên cạnh đó, các DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng được hỗ trợ một phần kinh phí để trả tiền công lao động trực tiếp; Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ tối đa không quá 50% kinh phí để DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài. Tuy nhiên, với các nội dung hỗ trợ này, số lượng DN được hỗ trợ tối đa không quá 10 DN/năm.

Thông tư số 45/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/09/2019.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM