VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Gần 7.900 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký trên 99.000 tỷ đồng

So với cùng kỳ năm 2017, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đã tăng 44%. Nguồn: Internet

Tháng 2/2018:

Gần 7.900 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký trên 99.000 tỷ đồng

Theo báo cáo thống kê của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) mới công bố cho thấy tháng 2/2018, trên cả nước có 7.864 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 99,1 nghìn tỷ đồng, giảm 27,4% về số doanh nghiệp và tăng 0,8% về số vốn đăng ký so với tháng 1/2018.

Sôi động hoạt động thoái vốn, cổ phần hóa năm 2018

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Nhiệm vụ rất nặng nề

Cổ phần hoá DNNN: Vốn chủ sở hữu tăng, hiệu quả sản xuất cầm chừng

Cụ thể, số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 38,9%; Tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới hơn 71,1 nghìn người, giảm 16,6%.
So với cùng kỳ năm 2017, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đã tăng 44% với tổng số vốn đăng ký tăng 59,1%, vốn đăng ký bình quân 1 doanh nghiệp tăng 10,5%.
So với tháng 1/2018 (10.839 doanh nghiệp thành lập mới), số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới của tháng 2/2018 giảm 27,4%, lý giải về điều này, theo Tổng cục thống kê số doanh nghiệp thành lập mới giảm là do tháng 2/2018 trùng với thời điểm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài từ 13/2 đến 20/2/2018.

Bên cạnh đó, trong tháng 2/2018 trên cả nước cũng ghi nhận 2.319 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 49,4% so với tháng trước. 4.232 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, trong đó, có 2.677 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 1.555 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 68,2%; 975 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 37,3%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM