VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hoạch định cơ chế phù hợp cho công tác giảm nghèo đối với từng vùng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hoạch định cơ chế phù hợp cho công tác giảm nghèo đối với từng vùng

Doanh số cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội trong quý I/2017 đạt 16.124 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 605.000 lượt người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất kinh doanh; Góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho gần 37.000 lao động...

Nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu

Một số kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng

Vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao thấp hơn 0,5-1,5%/năm lãi suất thông thường

Vốn tín dụng giúp Tây Nguyên phát huy tiềm năng, lợi thế

Đó là thông tin được Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) cho biết tại phiên họp thường kỳ Hội đồng quản trị quý I/2017, diễn ra vào ngày 12/4/2017 vừa qua tại Hà Nội.

Tại cuộc họp, Báo cáo về kết quả hoạt động quý I/2017, ông Dương Quyết Thắng – Tổng Giám đốc NHCSXH cho biết, ngay từ những tháng đầu năm 2017, bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, đồng thời thực hiện theo Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam và Nghị quyết Hội đòng quản trị, NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Tính đến hết ngày 31/3/2017, tổng nguồn vốn hoạt động của NHCSXH đạt 173,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,7% so với cuối năm 2016; trong đó tiền gửi tiết kiệm tại NHCSXH thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 5.740 tỷ đồng; tiền gửi tiết kiệm của cộng đồng dân cư tại Điểm giao dịch xã đạt trên 774 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương là 7.433 tỷ đồng.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 163,4 nghìn tỷ đồng với trên 6,8 triệu người nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng thực hiện theo kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 146.683 tỷ đồng, tăng 5.754 tỷ đồng (+4,1%) so với cuối năm 2016, hoàn thành 51% kế hoạch tăng trưởng được giao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,76% tổng dư nợ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh Hưng đã đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Ban điều hành trong chỉ đạo thực hiện công tác huy động nguồn vốn địa phương, thực hiện cho vay các chương trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và triển khai hiệu qủa Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Những kết quả tích cực đó đã được Quốc hội, Đảng và Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao.

Thống đốc Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt kế hoạch quý II/2017, NHCSXH cần tiếp tục tổ chức tốt việc huy động vốn; theo dõi, bám sát thị trường, phối hợp chặt chẽ với các Vụ, Cục chức năng của NHNN, Bộ Tài chính để đẩy mạnh phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo hạn mức đã được Thủ tướng phê duyệt;

Đồng thời, NHCSXH cần chủ động, tiếp tục tham mưu cho các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tranh thủ nguồn lực từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn.

Thống đốc cũng yêu cầu NHCSXH tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề nghị Quốc hội, Chính phủ phê chuẩn, giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; xem xét nâng mức cho vay chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên và nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; đồng thời rà soát, đánh giá chính sách tín dụng để kiến nghị Chính phủ hoạch định cơ chế phù hợp cho công tác giảm nghèo đối với từng vùng.

Tập trung chỉ đạo việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống, đặc biệt, đối với các chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp hoặc chưa ổn định; Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổng kết 5 năm Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội và đánh giá 03 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM