VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Miễn lệ phí đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh cá thể

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Miễn lệ phí đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh cá thể

Từ ngày 20/9/2019, hộ kinh doanh cá thể được miễn lệ phí đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp

Vì sao hộ kinh doanh cá thể “né” lên doanh nghiệp?

Quản lý thuế đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 5/5/2019 nêu rõ các đối tượng được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp (DN) gồm: (i) DN bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính; (ii) DN thực hiện đăng ký DN qua mạng điện tử; (iii) DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Ngoài các đối tượng được miễn lệ phí đăng ký DN nêu trên, Thông tư còn quy định mức thu lệ phí đăng ký DN đối với các đối tượng khác. Cụ thể:

- Mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần (hiện hành là 100.000 đồng/lần);

- Mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của DN là 50.000 đồng/lần (giữ nguyên như hiện hành);

Về phí cung cấp thông tin DN, mức phí cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký DN; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là 20.000 đồng/bản; Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký DN; Cung cấp báo cáo tài chính các loại DN là 40.000 đồng/bản; Cung cấp báo cáo tổng hợp về DN là 150.000 đồng/bản.

DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh ngoài việc được miễn lệ phí đăng ký DN còn được miễn phí cung cấp thông tin DN lần đầu.

Thông tư số 47/2019/TT-BTC được đánh giá là một trong những giải pháp góp phần đạt mục tiêu đến năm 2020 cả nước có 1 triệu DN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM