VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Năm tập đoàn kinh tế sẽ được tái cơ cấu

6 tháng đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án tái cơ cấu của năm trong số sáu tập đoàn và hai tổng công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng. Nguồn: Internet

Năm tập đoàn kinh tế sẽ được tái cơ cấu

Ban Chỉ đạo Ðổi mới và Phát triển doanh nghiệp vừa cho biết, trong sáu tháng đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án tái cơ cấu của năm trong số sáu tập đoàn và hai tổng công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng.

Năm 2016, cả nước còn 652 DNNN hoạt động trong các lĩnh vực then chốt

Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Sẽ có bước đột phá trong năm 2018?

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017-2020

Ðó là các tập đoàn: Ðiện lực Việt Nam (EVN); Than - Khoáng sản Việt Nam; Hóa chất Việt Nam; Công nghiệp Viễn thông quân đội; Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các tổng công ty: Ðầu tư, Kinh doanh vốn nhà nước; Lương thực Miền Bắc.
Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Danh mục các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại giai đoạn 2017-2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Bộ Công thương đang chỉ đạo hoàn thiện Ðề án tái cơ cấu toàn diện PVN, trình Thủ tướng phê duyệt.
Ðối với những doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương, đến nay mới có số liệu cập nhật của ba bộ, bốn địa phương và một tập đoàn kinh tế.
Trong đó, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt phương án cơ cấu lại của ba tổng công ty; Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt phương án của hai doanh nghiệp và Bộ Tài chính phê duyệt phương án của một doanh nghiệp.
Riêng EVN đã phê duyệt phương án của chín tổng công ty.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM