VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Sẽ có Quỹ phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam?

Quỹ phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ được nghiên cứu, đề xuất thành lập

Sẽ có Quỹ phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam?

Ngày 14/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1/CT-TTg về việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Chỉ thị nêu rõ các giải pháp để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, trong đó một nội dung đáng chú ý là Quỹ phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ được nghiên cứu, đề xuất thành lập.

Ứng dụng công nghệ số giúp giảm thiểu trục lợi bảo hiểm

Khai mạc Tuần lễ trải nghiệm thương mại điện tử và công nghệ số

Mang nhiều giá trị cho khách hàng từ ứng dụng di động công nghệ số

Để đạt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam có ít nhất 100.000 doanh nghiệp công nghệ số để phát triển kinh tế số, ứng dụng thành tựu công nghệ số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp Việt Nam tập trung thực hiện triệt để 12 giải pháp.

Các giải pháp tiêu biểu gồm: Xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030; Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam của từng ngành, từng địa phương theo giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030...

Giải pháp đáng chú ý là Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam với nguồn vốn huy động từ xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020; Đồng thời, định hướng, hỗ trợ tối thiểu 5 - 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển một số sản phẩm số trọng điểm quốc gia, trở thành trụ cột của hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, trước năm 2025.

Bên cạnh đó, để tăng cường đầu tư cho ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, Thủ tướng cũng đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đơn giản hoá các thủ tục quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp trong năm 2020; Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện cải cách các quy định của Quỹ này để cho phép đầu tư vào hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ đánh giá hiệu quả dựa trên tổng mức đầu tư theo chu kỳ 3 - 5 năm, hoàn thành trong năm 2021.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM