VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/7/2019 tăng 1,9% so với cùng thời điểm năm 2018.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng

Tổng cục Thống kê cho biết, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/7/2019 tăng 1,9% so với cùng thời điểm năm trước.

[Infographics] Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng 9,4%

Sản xuất công nghiệp quý I/2019

Sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2019

Sản xuất công nghiệp tháng 1/2019

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/7/2019 tăng 1,3% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 1,9% so với cùng thời điểm năm trước.

Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,8%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 1,4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 2,7%.

Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 0,6% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 2%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,7%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,2%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM