VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
3 tháng đầu năm, trên 12.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

3 tháng đầu năm, trên 12.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 12.222 doanh nghiệp, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2017.

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 03/2018

Nguồn tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam

Xuất khẩu doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc sang Việt Nam tăng mạnh

Tình hình đăng ký doanh nghiệp quý I/2018

Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp quý I/2018

Số liệu thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho thấy, trong số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn có 5.501 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 45,01%; có 3.655 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 29,91%; có 1.049 doanh nghiệp tư nhân chiếm 8,58%; có 2.016 công ty cổ phần chiếm 16,49% và có 01 công ty hợp danh chiếm 0,01%.    

Nếu xét theo quy mô vốn, trong 3 tháng qua các quy mô vốn đều có tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể: Quy mô vốn đăng ký trên 100 tỷ đồng có tỷ lệ tăng lớn nhất là 117,2% với 63 doanh nghiệp; tiếp đến là từ 50-100 tỷ đồng có 75 doanh nghiệp, tăng 36,4%; từ 10-20 tỷ đồng có 406 doanh nghiệp, tăng 29,3%; từ 0-10 tỷ đồng có 11.469 doanh nghiệp, tăng 22,5% và từ 20-50 tỷ đồng có 209 doanh nghiệp, tăng 16,8%.  

Xét trên lĩnh vực hoạt động, trong 3 tháng đầu năm 2018, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tập trung chủ yếu ở những ngành kinh tế như Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 4.733 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, chiếm 38,7%; Xây dựng có 1.862 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, chiếm 15,2%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.561 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, chiếm 12,8%...

Tuy nhiên, liên quan đến lĩnh vực chế biến, chế tạo, theo số liệu điều tra về xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý tại 6.500 doanh nghiệp đại diện cho toàn ngành Chế biến, chế tạo trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa được Tổng cục Thống kê công bố, có 75,4% số doanh nghiệp được khảo sát cho rằng, tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2018 so với quý IV/2017 tốt lên. Bên cạnh đó, tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2018 được dự báo lạc quan hơn so với quý I/2018, khi có 89,6% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tốt lên và giữ ổn định.

Trong quý đầu tiên của năm 2018, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tập trung phần lớn ở vùng Đồng bằng Sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ, chiếm tỷ trọng lần lượt là 31,5% và 31,1% so với cả nước. Tây Nguyên tiếp tục có lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ít nhất so với các vùng khác, chiếm 3,8% trên tổng số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh nếu xét theo vùng lãnh thổ.

Bên cạnh đó, tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 3 tháng qua tăng ở tất cả các vùng so với cùng kỳ năm 2017, bao gồm: Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có tỷ lệ tạm ngừng kinh doanh lớn nhất là 34,7% với 2.587 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh; Trung du và miền núi phía Bắc có 688 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 30,6%; Đồng bằng Sông Hồng có 3.851 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 29,2%; Tây Nguyên có 470 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 19,9%; Đồng bằng Sông Cửu Long có 821 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 15,5% và Đông Nam Bộ có 3.805 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 11,6%.    

Cũng trong 3 tháng đầu năm nay, hầu hết các ngành đều có tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng so với cùng kỳ năm ngoái, duy nhất ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là giảm, tuy nhiên mức độ giảm cũng chỉ đạt ở mức thấp với 3,7%.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, con số 12.222 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 3 tháng đầu năm này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM