VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
5 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 3,5%

5 tháng đầu năm nay, cả nước có 52.322 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 516,9 nghìn tỷ đồng.

5 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 3,5%

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 5 tháng đầu năm 2018, cả nước có 52.322 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 516,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số DN và tăng 6,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2018

Để doanh nghiệp tăng đăng ký mới, giảm bỏ cuộc

Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp

Cụ thể, trong tháng 5/2018, cả nước có 11.027 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 104,8 nghìn tỷ đồng, giảm 24% về số DN và giảm 21,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước; Vốn đăng ký bình quân một DN đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 3,3%; tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới là 80,5 nghìn người, giảm 24,5%.

Bên cạnh đó, trong tháng, cả nước có 2.306 DN quay trở lại hoạt động, giảm 29,7% so với tháng trước.

Tuy nhiên, trong tháng cũng có có 6.855 DN tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 2.043 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 4.812 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 11,7%; và có 834 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 39,5%.

Tổng cục Thống kê đánh giá, tính chung 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 52.322 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 516,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số DN và tăng 6,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 2,8%.

Nếu tính cả 902,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 5 tháng năm 2018 là 1.419,1 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 13.267 DN quay trở lại hoạt động, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay lên gần 65,6 nghìn DN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM