VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
8 tháng, trên 120.000 tỷ đồng được cam kết cho danh nghiệp vay

Việc cho vay với lãi suất ưu đãi đã góp phần tác động giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực tài chính và cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Nguồn: internet

Hà Nội:

8 tháng, trên 120.000 tỷ đồng được cam kết cho danh nghiệp vay

Tính từ đầu năm 2016 đến ngày 31/8/2016, 125.641 tỷ đồng đã được các ngân hàng thương mại cam kết cho doanh nghiệp vay theo Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp.

500 tỷ đồng cho hỗ trợ lãi suất mua máy móc cơ giới hoá nông nghiệp

NCB ưu đãi lãi suất 6,7%/năm cho vay mua ô tô

TP. Hồ Chí Minh “tăng tốc” giải ngân gói 30.000 tỷ đồng

Cụ thể, trong 8 tháng, 120 ngân hàng thương mại (NHTM) và chi nhánh NHTM trên địa bàn TP. Hà Nội đã cam kết cho vay theo Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp với tổng số tiền 125.641 tỷ đồng phục vụ hàng ngàn lượt khách hàng doanh nghiệp.

Thành phố cũng đã tổ chức được khoảng 350 đợt ký kết trên địa bàn, trong đó có nhiều quận, huyện ký kết.

Trong 8 tháng đầu năm 2016, mặc dù lãi suất huy động bằng VND ở một số thời điểm có xu hướng tăng nhẹ, nhưng các tổ chức tín dụng (TCTD) vẫn hỗ trợ các doanh nghiệp, tiếp tục duy trì áp dụng mức lãi suất cho vay bằng VND theo Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp như năm 2015.

Lãi suất cho vay của Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp luôn thấp hơn mặt bằng lãi suất cho vay chung từ 1,5 đến 2%/năm. Năm 2015 lãi suất giảm phổ biến từ 6-7%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn, từ 8-9%/năm đối với các khoản vay trung và dài hạn.

Đặc biệt, một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên và có xếp hạng tín dụng tốt vay vốn các NHTM lớn được hưởng lãi suất ưu đãi 4-4,5%/năm.

Việc cho vay với lãi suất ưu đãi đã góp phần tác động giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực tài chính và cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô. 

Thống kê cho thấy, năm 2015 các TCTD trên địa bàn Hà Nội đã cam kết cho vay theo Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp 109.350 tỷ đồng, dư nợ đến 31/12/2015 đạt 54.317 tỷ đồng, tăng 3,24 lần so với cuối năm 2014.

Những tháng cuối năm 2016, các TCTD trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp theo chỉ đạo của NHNN và của UBND TP. Hà Nội.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM