Hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới cho các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam theo cam kết hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Kế toán trong đó, dành riêng một mục để quy định về vấn đề này.

Giảm mức chi phí đầu vào cho doanh nghiệp

Giảm mức chi phí đầu vào cho doanh nghiệp
Đó là nội dung trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 26/CT-TTg chỉ đạo về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5/2017

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5/2017
Trong tháng Năm, cả nước có 10.954 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 119,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% về số doanh nghiệp và tăng 17,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 10,9 tỷ đồng, tăng 7,8%.

Nhận diện nguy cơ và thách thức tác động đến sự phát triển bền vững của ngành Than

Nhận diện nguy cơ và thách thức tác động đến sự phát triển bền vững của ngành Than

Mặc dù đã nỗ lực duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho công nhân lao động, nhưng với sự giảm sút về giá bán và thị trường tiêu thụ thời gian gần đây, kết quả sản xuất kinh doanh của ngành Than đang sụt giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường diễn biến theo hướng bất lợi, điều kiện khai thác ngày càng khó khăn, giá thành trong nước cao hơn giá nhập khẩu. Thực tế này đòi hỏi ngành Than cần có những giải pháp đồng bộ để khắc phục khó khăn, để phát triển bền vững, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Về phương thức giám sát tài chính đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước

Về phương thức giám sát tài chính đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước

Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn và chủ thể quản lý doanh nghiệp đưa ra những giải pháp quản lý hữu hiệu nhằm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Thực tế hiện nay, phương thức giám sát tài chính tại các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước còn chưa rõ nét, hầu hết chỉ giám sát sau một cách gián tiếp. Vì vậy, việc nghiên cứu bổ sung phương thức giám sát trực tiếp, phương pháp giám sát gián tiếp đối với lĩnh vực tài chính là cần thiết.

Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thời gian gần đây, đặc biệt là giai đoạn 2011 – 2016, kinh tế của tỉnh Thái Nguyên có những bước tăng trưởng nhanh và ổn định, diện mạo đô thị thay đổi đáng kể, đời sống người dân đã không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Thái Nguyên vẫn còn chậm, chưa phát huy hết những tiềm năng vốn có. Dựa trên cơ sở lý luận và thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa Thái Nguyên trở thành một Tỉnh phát triển kinh tế trong cả nước.