Nan giải vốn “tồn kho” của ngân hàng

Nan giải vốn “tồn kho” của ngân hàng
Vốn đầu vào của các ngân hàng đang dư thừa nhưng cũng không thể ồ ạt cho vay vì các ngân hàng
cũng phải lo giảm tỉ lệ nợ xấu, hạn chế rủi ro cho hệ thống, nên không thể không sàng lọc đối tượng vay vốn.

Quy định mới về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng từ ngày 27/4/2013

Quy định mới về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng từ ngày 27/4/2013
(Tài chính) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 07/2013/TT-NHNN quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng, áp dụng từ ngày 27/4/2013. Tùy vào thực trạng tài chính, mức độ rủi ro và vi phạm pháp luật của tổ chức tín dụng, NHNN xem xét, quyết định đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt dưới hình thức giám sát đặc biệt (giám sát hoạt động hàng ngày của tổ chức tín dụng) hoặc kiểm soát toàn diện (kiểm soát trực tiếp và toàn diện hoạt động hàng ngày).

Đại gia phòng thân: Tiền tươi đầy túi

Đại gia phòng thân: Tiền tươi đầy túi
Trong thời buổi khó khăn, nhiều ông lớn không còn ham đầu tư nóng vào tài chính, bất động sản mà quay ra tích tiền mặt. Đó là tâm lý thận trọng, phòng thân của các đại gia dù nguồn tiền vào ổn định.