Kế toán quản trị ở các doanh nghiệp chế biến gỗ tỉnh Nam Định

Kế toán quản trị ở các doanh nghiệp chế biến gỗ tỉnh Nam Định

Hiện nay, các doanh nghiệp chế biến gỗ luôn phải tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mẫu mã, đặc tính sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh về giá cả. Đặc biệt, để có thể đối phó với những thách thức khốc liệt và nắm bắt được các cơ hội để tồn tại, hơn lúc nào hết doanh nghiệp chế biến gỗ phải chú trọng đẩy nhanh xây dựng và áp dụng mô hình kế toán quản trị để phục vụ quản lý kinh doanh một cách tốt nhất.

Xác định chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng

Xác định chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng

Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống và lao động vật hoá cần thiết mà doanh nghiệp chi ra để tiến hành hoạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định. Việc xác định chi phí sản xuất có ý nghĩa quan trọng trong quản lý chi phí của các doanh nghiệp. Bài viết phân tích và làm rõ thực tế công tác này ở các doanh nghiệp sản xuất xi măng trên địa bàn miền Trung.

50.534 doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm

50.534 doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm
Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2017, cả nước có 50.534 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 485,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán tại các doanh nghiệp kiểm toán hiện nay

Nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán tại các doanh nghiệp kiểm toán hiện nay

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, kiểm toán đã trở thành một dịch vụ không thể thiếu trong việc đảm bảo công khai, minh bạch thông tin tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để chất lượng dịch vụ kiểm toán tốt, đảm bảo sự minh bạch và lợi ích cho các bên thì công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý phải đặt lên hàng đầu. Điều này có ý nghĩa rất lớn nhằm hạn chế hiện tượng để lọt những báo cáo tài chính sai lệch được công bố ra thị trường, làm méo mó thị trường và ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư...

Giải pháp quản lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại

Giải pháp quản lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại

Xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại là vấn đề quan tâm hàng đầu của toàn hệ thống ngân hàng từ nhiều năm nay, bởi đây được coi như “cục máu đông” có thể làm tắc nghẽn “mạch máu” của nền kinh tế. Từ năm 2012, vấn đề xử lý nợ xấu đã được Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo hệ thống ngân hàng quyết liệt thực hiện, đến nay đã mang lại nhiều kết quả khả quan, tạo nền tảng cho những chuyển biến tích cực trong thời gian tới…

Một số tồn tại và hạn chế trong công tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp

Một số tồn tại và hạn chế trong công tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp

Hội nhập kinh tế quốc tế là thách thức với mọi nền kinh tế, ngay cả đối với những nước có nền kinh tế phát triển. Đây cũng là một khó khăn đối với Việt Nam trong điều kiện là một nước đang phát triển đồng thời là nền kinh tế chuyển đổi. Việc hoàn thiện luật, chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam nói chung và hoàn thiện kế toán tài sản cố định nói riêng trong các doanh nghiệp là rất cần thiết, nhất là đối với những doanh nghiệp sản xuất với quy mô lớn.

Trao đổi về kế toán tài sản dài hạn trong các doanh nghiệp Việt Nam

Trao đổi về kế toán tài sản dài hạn trong các doanh nghiệp Việt Nam

Khảo sát thực tiễn cho thấy, giá trị tài sản dài hạn của doanh nghiệp dù đã được thể hiện trên phần tài sản của bảng cân đối kế toán, nhưng chỉ bao gồm 2 nhóm chỉ tiêu: Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn; còn chỉ tiêu về tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động bị chấm dứt thì lại chưa được thể hiện cụ thể trong mẫu báo cáo tài chính hiện hành của chế độ kế toán Việt Nam. Thực tế này đã tác động rất lớn đến quyết định của nhà đầu tư, do họ không nhận diện được “sức khỏe” của doanh nghiệp tại thời điểm đầu tư. Việc làm rõ một số nội dung cơ bản liên quan đến tài sản dài hạn nắm giữ để bán và ngừng hoạt động trong doanh nghiệp là điều cần thiết, cũng như việc đề xuất một số giải pháp cụ thể, sẽ có ý nghĩa cho việc hoàn thiện hệ thống khung pháp lý kế toán hiện hành tại Việt Nam.

Đổi mới cơ chế hoạt động tại trường Đại học Ngoại thương

Đổi mới cơ chế hoạt động tại trường Đại học Ngoại thương

Sau gần 10 năm triển khai thí điểm tự chủ tài chính, Đại học Ngoại thương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động tại Đại học Ngoại thương giai đoạn 2015-2017” tại Quyết định 751/QĐ-CP ngày 02/06/2015. Đề án này bước đầu làm thay đổi mạnh mẽ phương thức quản trị đại học, tạo nền tảng cho việc đổi mới căn bản trong giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Những kết quả ban đầu thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Ngoại thương và giải pháp triển khai Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động tại Nhà trường là bài học cần quan tâm, nghiên cứu, tham khảo.

Kinh nghiệm triển khai cơ chế tự chủ tại Đại học Tài chính – Marketing

Kinh nghiệm triển khai cơ chế tự chủ tại Đại học Tài chính – Marketing

Đại học Tài chính – Marketing là trường đại học đầu tiên trực thuộc Bộ Tài chính được giao thí điểm thực hiện tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2014-2017. Sau một thời gian triển khai cơ chế tự chủ, đến nay Đại học Tài chính – Marketing đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín trong đào tạo.

Cơ hội và thách thức đối với lao động hành nghề kế toán

Cơ hội và thách thức đối với lao động hành nghề kế toán

Nghiên cứu trình bày tổng quan về di chuyển lao động hành nghề kế toán, đánh giá những cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Trên cơ sở đó, bài viết rút ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm thúc đẩy hơn nữa nghề kế toán tại Việt Nam hội nhập AEC.