Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và chặng đường phía trước

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và chặng đường phía trước
Sau 6 năm triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, mặc dù khối lượng công việc tiếp tục phải làm đến năm 2020 vẫn còn khá lớn, song quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận và cũng cho thấy rõ nhiều hạn chế, bất cập và khuyết điểm. Nhằm khắc phục hạn chế, khó khăn cũng như phát huy những kết quả đã đạt được, các cơ quan chức năng đã đề xuất một số giải pháp cụ thể và quyết liệt cho chặng đường đi tới của hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Cục Hải quan Quảng Ninh: Sáng tạo, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

Cục Hải quan Quảng Ninh: Sáng tạo, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ
Năm 2016, mặc dù gặp không ít khó khăn do tác động khách quan nhưng nhờ tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngành Hải quan, UBND Tỉnh và sự sáng tạo, nỗ lực vượt khó, đồng hành cùng doanh nghiệp, Cục Hải quan Quảng Ninh đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

6 bài học thành công từ các nữ doanh nhân khởi nghiệp

6 bài học thành công từ các nữ doanh nhân khởi nghiệp
Theo dữ liệu từ Bloomberg cũng như một nghiên cứu của Lesa Mitchell và Vivek Wadhwa, những dự án khởi nghiệp được thành lập bởi phụ nữ hóa ra lại hay có kết quả tốt hơn đáng kể so với các công ty của nam giới.

Tư duy lại marketing

Tư duy lại marketing
Những năm gần đây, thị trường chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về vị thế và sức mạnh thương hiệu của nhiều doanh nghiệp (DN). Nhiều thương hiệu từng nổi tiếng mất dần lợi thế cạnh tranh và giảm hiệu quả kinh doanh rõ rệt, trong khi nhiều thương hiệu mới nổi lại lên ngôi, thậm chí dẫn đầu ngành hàng trong thời gian ngắn.

Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước và cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước và cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Dịch vụ sự nghiệp công có ý nghĩa quan trọng đối với đảm bảo an sinh và nâng cao phúc lợi xã hội. Do đó, nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ của người dân có ý nghĩa hết sức quan trọng. Những năm qua, mặc dù ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn nhưng Nhà nước đã ưu tiên dành nguồn lực đáng kể để chi cho phát triển cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công.

Thanh tra chống chuyển giá tại 329 doanh nghiệp

Thanh tra chống chuyển giá tại 329 doanh nghiệp
Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2016 ngành thuế đã thanh tra chống chuyển giá tại 329 doanh nghiệp (DN); truy thu, truy hoàn và phạt 607,52 tỷ đồng, giảm lỗ 5.162,21 tỷ đồng.

Cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Nghệ An

Cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Nghệ An
Phân tích, đánh giá cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính sẽ giúp các đối tượng quan tâm đánh giá được những đặc trưng cơ bản về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Bài viết sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của 90 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An để tập trung phân tích và đánh giá thực trạng cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó đưa ra một số gợi ý cho các doanh nghiệp về việc duy trì một cấu trúc tài chính hợp lý nhằm đạt được hiệu quả tài chính cao nhất.