Bán lẻ trước áp lực cạnh tranh

Bán lẻ trước áp lực cạnh tranh
Ngành bán lẻ vẫn là một trong những lĩnh vực được xem là có tiềm năng của Việt Nam, đi cùng với quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, cùng xu thế mua sắm thông qua các kênh hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, e-commerce được dự đoán sẽ dần dần thay thế vị thế của các cửa hàng tạp hóa truyền thống.

Phát triển dịch vụ logistics

Phát triển dịch vụ logistics
Chiều 6/3, tại Hà Nội, Bộ Công thương đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025.

Báo cáo tài chính hợp nhất tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước và những vấn đề đặt ra

Báo cáo tài chính hợp nhất tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước và những vấn đề đặt ra
Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn (công ty mẹ và tất cả các công ty con), nhằm cung cấp những thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và những biến động về tài chính của tập đoàn, giúp cho người sử dụng ra các quyết định kinh tế một cách kịp thời. Trước sự phát triển, biến đổi mạnh mẽ của nền kinh tế, kế toán Việt Nam đang có những thay đổi, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý đó.

Tác động của một số khoản nộp ngân sách tới khả năng tích tụ vốn của doanh nghiệp

Tác động của một số khoản nộp ngân sách tới khả năng tích tụ vốn của doanh nghiệp
Thuế và các khoản nộp ngân sách đóng vai trò nhất định đối với khả năng sinh lời của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành chế biến, chế tạo. Trong ngành chế biến, chế tạo doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, mức thuế và các khoản phải nộp ngân sách luôn gấp 2-3 lần so với mức lợi nhuận trước thuế. Tại các doanh nghiệp siêu nhỏ, tỷ lệ này thậm chí có những năm lên tới 4-4,5 lần. Trên cơ sở so sánh về lợi nhuận trước thuế với mức thuế và các khoản mà doanh nghiệp phải nộp ngân sách, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm khoan sức các doanh nghiệp này trong bối cảnh hội nhập.

Các nhân tố ảnh hưởng đến phương pháp định giá dựa trên chi phí

Các nhân tố ảnh hưởng đến phương pháp định giá dựa trên chi phí
Chi phí là điểm khởi đầu của giá và là mức thấp nhất mà giá không thể giảm đến trong dài hạn. Các thông tin chi phí là thông tin quan trọng, không có nghĩa là các thông tin duy nhất mà nên được sử dụng khi quyết định giá cuối cùng. Bài viết tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng đến tầm quan trọng của phương pháp định giá dựa vào chi phí và rút ra kết luận về các nhân tố ảnh hưởng tới phương pháp này.

Vấn đề tự chủ tài chính của các trường đại học công lập Việt Nam

Vấn đề tự chủ tài chính của các trường đại học công lập Việt Nam

Trong những năm qua, hệ thống các trường đại học công lập ở Việt Nam đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống giáo dục đại học cả về quy mô và chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập yêu cầu đặt ra đối với các trường đại học phải tự chủ tài chính, giảm áp lực ngân sách cho Nhà nước nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo, đã đặt ra không ít thách thức. Trong phạm vi bài viết, tác giả đề cập một số vấn đề về tự chủ tài chính trong các trường đại học công lập, trên cơ sở phân tích luận giải về một số giải pháp có tính quyết định đến chất lượng đào tạo và vai trò của nguồn lực tài chính.

Vingroup góp vốn thành lập công ty bất động sản Phúc Đồng

Vingroup góp vốn thành lập công ty bất động sản Phúc Đồng
Ngày 27/02/2017, Tập đoàn Vingroup ra thông báo về việc góp vốn thành lập công ty con chuyên về bất động sản. Tập đoàn Vingroup đã đóng góp 294 tỷ đồng trên tổng số 300 tỷ đồng vốn điều lệ (chiếm tới 98%) qua đó thành lập công ty cổ phần Phát triển nhà Phúc Đồng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản.