Hoàn thiện pháp luật về góp vốn bằng nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật về góp vốn bằng nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam

Hiện nay, việc góp vốn thành lập doanh nghiệp đã trở nên phổ biến trong xã hội. Trước bối cảnh khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ, khái niệm tài sản vốn góp không chỉ tập trung vào tài sản hữu hình mà còn cả vào nhãn hiệu hàng hóa. Điều này đã được ghi nhận trong Luật Doanh nghiệp, Luật Sở hữu trí tuệ và là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định sự phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Bài viết phản ánh thực trạng pháp luật về góp vốn bằng nhãn hiệu hàng hóa và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho vấn đề này trong thời gian tới.

Môi giới ngoại và tham vọng lấn sân thị trường Việt

Môi giới ngoại và tham vọng lấn sân thị trường Việt
Vừa công bố gia nhập thị trường Việt Nam những ngày đầu tháng 7 nhưng ERA Real Estate – một đơn vị môi giới ngoại mới toanh đã âm thầm mở 5 văn phòng giao dịch và một trụ sở thương mại tại các quận trung TP. Hồ Chí Minh.

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) lần thứ 2 - năm 2017 được tổ chức sáng ngày 31/7 với chủ đề "Chương trình hành động của khu vực tư nhân từ Nghị quyết Trung ương 5" đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển thành phần kinh tế tư nhân.

150 Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2017 được vinh danh

150 Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2017 được vinh danh
Đây là những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt, thương hiệu nổi tiếng được trao danh hiệu tại lễ tôn vinh “Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2017” do Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các bộ, ngành tổ chức vừa qua, tại Hà Hội.

Xác nhận công nợ phải thu trong hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính

Xác nhận công nợ phải thu trong hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính

Thực tiễn cho thấy, gửi thư xác nhận công nợ phải thu là một thủ tục quan trọng để kiểm toán viên thu thập bằng chứng về sự hiện hữu của khoản mục này. Nghĩa là, hoạt động này giúp cho kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán có thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp trong quá trình kiểm toán tại các đơn vị. Bài viết phân tích thủ tục gửi thư xác nhận nợ phải thu, qua đó cho thấy vai trò quan trọng của nó trong hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính.

Quản trị tài chính sau cổ phần hóa: Kinh nghiệm từ doanh nghiệp vật liệu xây dựng

Quản trị tài chính sau cổ phần hóa: Kinh nghiệm từ doanh nghiệp vật liệu xây dựng

Quản trị tài chính có vai trò hết sức quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững đối với hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp cổ phần. Thực tiễn việc quản trị tài chính sau 10 năm cổ phần hóa tại Công ty cổ phần Xi măng Vật liệu xây dựng Xây lắp Đà Nẵng cho thấy, những bài học kinh nghiệp quý báu về việc nâng cao năng lực tài chính, hoàn thiện công tác quản trị tài chính trong môi trường cạnh tranh và hội nhập.