Bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

Bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển
Có hiệu lực thi hành từ 15/6/2017, Quyết định 13/2017/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ  ban hành ngày 28/04/2017, sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

DATC xử lý hiệu quả nợ của SBIC

DATC xử lý hiệu quả nợ của SBIC

Cùng với việc thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đặt ra trong hoạt động kinh doanh, thời gian qua Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) còn là địa chỉ tin cậy để Chính phủ, Bộ Tài chính giao xử lý nợ, tái cơ cấu các tổng công ty lớn gặp khó khăn về tài chính. Trong đó, Tổng công ty Tàu thủy Việt Nam (SBIC) là đã có nhiểu chuyển biến tích cực khi DATC tích cực xử lý tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp thành viên…

 

Giải pháp thu hút vốn ngoại khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Giải pháp thu hút vốn ngoại khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Nhiệm vụ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được đề ra theo Quyết định 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện nhiệm vụ này cũng đồng nghĩa với việc khi doanh nghiệp nhà nước chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng, sẽ làm tăng lượng cổ phần được đưa ra chào bán. Trong khi sức cầu từ thị trường trong nước có hạn thì yêu cầu đặt ra là cần có các giải pháp để thu hút dòng vốn ngoại.

Tự chủ tài chính nghiên cứu khoa học tại các trường cao đẳng, đại học

Tự chủ tài chính nghiên cứu khoa học tại các trường cao đẳng, đại học

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, hoạt động của các trường cao đẳng, đại học đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó phải kể đến hoạt động nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, vấn đề tự chủ tài chính trong nghiên cứu khoa học tại các trường cao đẳng, đại học vẫn còn gặp nhiều khó khăn do chịu sự tác động của cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Về quản lý, sử dụng tài sản cố định tại đơn vị hành chính sự nghiệp

Về quản lý, sử dụng tài sản cố định tại đơn vị hành chính sự nghiệp

Tài sản cố định là loại tài sản có giá trị và thời gian sử dụng lâu dài như nhà cửa, quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị… do vậy, khi đầu tư cần so sánh giữa số tiền bỏ ra và lợi ích thu được. Tuy nhiên, tại hầu hết các đơn vị hành chính sự nghiệp, tài sản cố định đều phục vụ cho hoạt động sự nghiệp, không sinh lời và không đo lường được giá trị lợi ích kinh tế. Vì vậy, công tác quản lý, sử dụng tài sản này cần được quan tâm đúng mức để tăng hiệu quả sử dụng.

Xử lý nghiêm người đứng đầu doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện cổ phần hóa

Xử lý nghiêm người đứng đầu doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện cổ phần hóa

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-BCT về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương giai đoạn 2017 - 2020.

Tăng cường giám sát thực hiện cổ phần hóa, bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp quy mô lớn

Tăng cường giám sát thực hiện cổ phần hóa, bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp quy mô lớn
Ngày 21/04/2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp vừa ban hành Quyết định số 261/QĐ-BĐMDN của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, về Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp năm 2017.

Hơn 13 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2017

Hơn 13 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2017
Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, cả nước có 13.102 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4, với số vốn đăng ký là 98.397 tỷ đồng, tăng 8,9% về số doanh nghiệp và tăng 8,8% về số vốn đăng ký so với tháng 03/2017.

Bán công ty con để hút vốn

Bán công ty con để hút vốn
Thị trường chứng khoán khởi sắc trong các tháng đầu năm đã tạo động lực giúp doanh nghiệp (DN) mạnh dạn mang “con cưng” ra bán, với mục tiêu thu hút được nguồn vốn từ công chúng, mở rộng hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh.