Quy định mới về quỹ lương và thù lao cho DATC

Quy định mới về quỹ lương và thù lao cho DATC
Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư 134/2016/TT-BTC ngày 8/9/2016 được đánh giá là đã có nhiều đổi mới về quỹ tiền lương và thù lao kiêm nhiệm...

Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp: thực tiễn tại Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp: thực tiễn tại Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
Tổng Công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là tổ chức kinh tế đặc biệt của Chính phủ, được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu khách quan của quá trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Việc SCIC ra đời có ý nghĩa quan trọng góp phần đổi mới phương thức quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ cơ chế hành chính sang cơ chế đầu tư, kinh doanh vốn. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, SCIC đã không ngừng gia tăng tích tụ vốn, đầu tư theo đúng kế hoạch, đồng thời thực hiện thoái vốn theo đúng  định hướng của Chính phủ.

Nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp

Nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp
Trong bối cảnh hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, các hoạt động kinh doanh thể hiện tính cạnh tranh ngày càng đa dạng, phức tạp và quyết liệt. Vì vậy, nhu cầu thông tin phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp trở nên quan trọng và bức thiết, đặc biệt là các thông tin về quản trị chi phí. Từ việc phân tích vai trò và các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí của các doanh nghiệp, bài viết có những đóng góp hữu ích trong việc hoạch định xây dựng kế hoạch phát triển của các doanh nghiệp.

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau thực hiện cổ phần hóa

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau thực hiện cổ phần hóa
Được hình thành chủ yếu trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung, doanh nghiệp nhà nước là nền tảng đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của xã hội. Trong công cuộc đổi mới, hệ thống doanh nghiệp nhà nước vừa được mở rộng phát triển, vừa được đổi mới sắp xếp, từng bước chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một giải pháp quan trọng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo và cho đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sau cổ phần đã cải thiện mạnh mẽ là minh chứng cho chủ trương đúng đắn này.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Chặng đường 2011 - 2015 và định hướng 2016 - 2020

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Chặng đường 2011 - 2015 và định hướng 2016 - 2020
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là phương thức chủ yếu trong quá trình đổi mới, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu khu vực kinh tế nhà nước. Theo quy trình, doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa sẽ phải đổi mới quản trị doanh nghiệp, công khai minh bạch thông tin, chịu sự giám sát của cổ đông, thị trường. Đây cũng chính là sự thay đổi tất yếu trong quá trình hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Từ thực tế quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015, bài viết đề xuất một số giải pháp cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước cho giai đoạn 2016-2020.

Hà Nội, thu về 1.634 tỷ đồng từ thoái vốn Nhà nước

Hà Nội, thu về 1.634 tỷ đồng từ thoái vốn Nhà nước

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đã thoái vốn nhà nước tại 51 doanh nghiệp với tổng giá trị theo sổ sách là 780 tỷ đồng, nhưng thực tế giá trị bán được là 1.634 tỷ đồng/7.874 tỷ đồng.

Một số thách thức trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam

Một số thách thức trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế nước ta thời gian qua. Trải qua hơn 20 năm triển khai thực hiện, cổ phần hóa đã tạo ra những “cú hích” mạnh mẽ cho phát triển không chỉ bản thân doanh nghiệp mà cả nền kinh tế. Mặc dù việc đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước còn gặp nhiều thách thức nhưng cần phải khẳng định rằng, cổ phần hóa là con đường tất yếu để chuyển sang kinh tế thị trường và thúc đẩy tăng trưởng, cũng như ổn định kinh tế vĩ mô.

Còn hơn 700 doanh nghiệp Nhà nước sau khi sắp xếp lại

Còn hơn 700 doanh nghiệp Nhà nước sau khi sắp xếp lại
Sau 5 năm sắp xếp lại, doanh nghiệp nhà nước đã giảm mạnh về số lượng, đặc biệt là những doanh nghiệp quy mô nhỏ, doanh nghiệp kém hiệu quả, doanh nghiệp ở các lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ.

Cạnh tranh bán lẻ đang gia tăng

Cạnh tranh bán lẻ đang gia tăng
Không chỉ các doanh nghiệp (DN) bán lẻ trong nước gia tăng điểm bán mà cả các DN bán lẻ nước ngoài cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam, càng làm cho thị trường này trở nên sôi động hơn...