Đăng ký kinh doanh qua mạng tăng cao

Đăng ký kinh doanh qua mạng tăng cao
Từ ngày 1/1/2017, doanh nghiệp đăng ký trực tuyến được miễn hoàn toàn phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Số doanh nghiệp áp dụng hình thức đăng ký này tăng mạnh, dự kiến đạt tỷ lệ 30% trong năm nay.    

Hỗ trợ giải quyết khó khăn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ giải quyết khó khăn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chiếm tỷ lệ 97% số doanh nghiệp của cả nước, các doanh nghiệp nhỏ và vừa  đóng góp khoảng 45% GDP, khoảng 31% tổng thu ngân sách nhà nước và khoảng 31% vốn đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, đóng góp khoảng 50% vào tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc dân và hàng năm tạo ra 51% tổng số việc làm của cả nước.

Vùng nào sinh ra nhiều người giàu nhất Việt Nam?

Vùng nào sinh ra nhiều người giàu nhất Việt Nam?
Theo thống kê, 500 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam tính đến 31/12/2016 nắm giữ tổng tài sản lên tới 167.362 tỷ đồng. 45 người trong số này đến từ Hà Nội, chiếm 27,3% tổng số tài sản.

Ngân hàng Việt Nam từng bước hoàn thiện theo chuẩn mực Basel II

Ngân hàng Việt Nam từng bước hoàn thiện theo chuẩn mực Basel II

Trong năm 2016, nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) đã hoàn thành các khâu đánh giá toàn diện về quy trình, chính sách, cơ sở dữ liệu… cho các loại rủi ro. Các trụ cột chính khác của Basel II về vốn tối thiểu, cách thức công bố thông tin cũng đang từng bước hoàn thiện.

Thành quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ

Thành quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ
Từ nhiều năm nay, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) luôn bền bỉ thực hiện nhiệm vụ xử lý nợ xấu, tái cơ cấu, giúp hồi sinh nhiều doanh nghiệp đứng trên bờ phá sản. Trong bối cảnh tái cơ cấu doanh nghiệp đang được đẩy mạnh thực hiện như hiện nay, vai trò của DATC tiếp tục được khẳng định.

Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vấn đề giữ thương hiệu bằng “cổ phần vàng”

Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vấn đề giữ thương hiệu bằng “cổ phần vàng”
Dự kiến, quá trình thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2016-2020 đa số đều là doanh nghiệp lớn, chiếm ưu thế trong một lĩnh vực sản xuất. Do vậy, khi Nhà nước thoái vốn cần có lộ trình phù hợp đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp và ổn định thị trường. Về phương án thoái vốn, các doanh nghiệp phải tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán trước khi bán vốn nhà nước để bảo đảm công khai, minh bạch, bảo đảm có lợi nhất cho nhà nước. Tuy nhiên, lựa chọn giữa việc thoái vốn và giữ được thương hiệu Việt đang đặt ra những vấn đề cả lý luận và thực tiễn khi triển khai thực hiện.

Kích hoạt doanh nghiệp tư nhân

Kích hoạt doanh nghiệp tư nhân
PGS.TS. Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đánh giá, năm 2016, kinh tế tư nhân đã được kích hoạt, là nền tảng thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển hơn nữa trong năm 2017 và những năm tiếp theo.