Trao quyền nhiều hơn cho doanh nghiệp

Trao quyền nhiều hơn cho doanh nghiệp
Tại Hội nghị phổ biến Nghị định 15/2018/NĐ - CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (ATTP), do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức vừa qua, các doanh nghiệp quan tâm nhiều đến nội dung tự công bố chất lượng sản phẩm; đây được coi là hình thức nhà nước trao quyền nhiều hơn cho doanh nghiệp.

Tháo rào cản thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Tháo rào cản thúc đẩy doanh nghiệp phát triển
Tại Hội thảo khoa học Quốc gia về Kinh tế Việt Nam năm 2017 và Triển vọng năm 2018, đồng thời công bố ấn phẩm Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2017 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp Ủy ban Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương đồng tổ chức sáng 22/3, nhiều chuyên gia cho rằng, kinh tế Việt Nam đã đạt nhiều kết quả khả quan, nhưng năm 2018 sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức.

Doanh nghiệp khởi nghiệp cần tận dụng tốt các ưu đãi, tránh tư duy dựa dẫm

Doanh nghiệp khởi nghiệp cần tận dụng tốt các ưu đãi, tránh tư duy dựa dẫm

Chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp của Đảng và Nhà nước đã được cụ thể hóa với Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ... Theo các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp khởi nghiệp cần tận dụng tốt các ưu đãi, hỗ trợ nhưng tránh tư duy dựa dẫm vào Nhà nước.

Rà soát diện tích trồng rau, tránh tình trạng ế thừa

Rà soát diện tích trồng rau, tránh tình trạng ế thừa

Trước hiện tượng giá một số mặt hàng rau, củ tươi trên thị trường các tỉnh phía Bắc đang sụt giảm mạnh khiến nông dân bị thua lỗ, ngày 20/3, Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã chính thức có văn bản giải trình và đề xuất các giải pháp nhằm định hướng tổ chức lại sản xuất cho nông dân, tránh tình trạng dư thừa và giải cứu.

Tranh thủ hút vốn ngoại để tái cơ cấu

Tranh thủ hút vốn ngoại để tái cơ cấu
Sự quan tâm đổ vốn của nhiều nhà đầu tư ngoại thời gian gần đây không chỉ là “ngòi nổ” kích hoạt thị trường M&A tài chính, ngân hàng, mà còn là cơ hội tốt để các tổ chức tín dụng đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu.

Phát triển thị trường truyền hình di động trả tiền trên thị trường viễn thông

Phát triển thị trường truyền hình di động trả tiền trên thị trường viễn thông
Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2017, doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền ước đạt 7.500 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 300 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 380 tỷ đồng, tăng 19,95% so với năm 2016. Với sự phát triển nhanh và tiến bộ của công nghệ, doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đang tích cực tham gia vào thị trường truyền hình trả tiền để tăng doanh thu, duy trì thị phần, đồng thời, cung cấp thêm nhiều tiện ích cho thuê bao ngoài các dịch vụ viễn thông truyền thống. Bài viết trao đổi về thực trạng phát triển thị trường truyền hình di động trả tiền của Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị nhằm phát triển thị trường này trên thị trường viễn thông trong thời gian tới.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên trong doanh nghiệp

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên trong doanh nghiệp
Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên tại Công ty Cổ phần Đức Hạnh Marphavet. Kết hợp phương pháp định tính và định lượng, kết quả cho thấy, sự gắn kết của nhân viên đối với Công ty bị ảnh hưởng bởi 06 nhân tố độc lập xếp theo thứ tự quan trọng là: Phong cách lãnh đạo; Văn hóa công ty; Thu nhập; Quan hệ với đồng nghiệp; Bản chất công việc và Cơ hội đào tạo và thăng tiến và nhân tố phụ thuộc trung gian là Sự hài lòng.

Tự tin thái quá của nhà quản trị và cấu trúc vốn: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Tự tin thái quá của nhà quản trị và cấu trúc vốn: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
Bài viết trình bày nghiên cứu về ảnh hưởng của hành vi tự tin thái quá của nhà quản trị đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ở thị trường Việt Nam trong giai đoạn từ 2010 - 2016 bằng ước lượng GLS trên mẫu 329 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự tự tin thái quá của nhà quản trị có ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Cụ thể là những công ty có nhà quản trị tự tin thái quá sẽ có mức độ đòn bẩy tổng thể và tỷ lệ nợ ngắn hạn cao hơn, nhưng lại có xu hướng giảm tỷ lệ nợ vay dài hạn. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhà nước chi phối có nhà quản trị tự tin thái quá có tỷ lệ nợ dài hạn cao hơn các doanh nghiệp còn lại.

Đo lường khả năng doanh nghiệp lựa chọn áp dụng mô hình Thẻ điểm cân bằng

Đo lường khả năng doanh nghiệp lựa chọn áp dụng mô hình Thẻ điểm cân bằng
Nghiên cứu này sử dụng các phương pháp kiểm định độ tin cậy của thang đo và mô hình hồi quy nhị phân (BLR) để xử lý 250 mẫu được thu thập tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, qua đó, xác định, đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố có tác động đến quyết định chọn áp dụng mô hình Thẻ điểm cân bằng (BSC) phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp, đồng thời đo lường khả năng các doanh nghiệp chọn áp dụng mô hình này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có ba nhân tố tác động đến quyết định chọn áp dụng Thẻ là chính sách động viên nhân viên, quan điểm của nhà quản trị và Lợi ích mà Thẻ điểm cân bằng đem lại cho doanh nghiệp.