Bảy nguyên tắc quản lý tài chính của DATC

(Taichinh) - Ngày 8/9/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 134/2016/TT-BTC quy định về quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Có hiệu lực từ ngày 01/11/2016 quy chế mới này sẽ tạo điều kiện cho DATC phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Ảnh minh họa. Nguồn: InternetẢnh minh họa. Nguồn: Internet

Với việc ban hành Quy chế kèm theo Thông tư, Bộ Tài chính đã nêu ra bảy nguyên tắc DATC phải tuân thủ. Theo đó, các nguyên tắc cụ thể là:

Thứ nhất, DATC được xác lập quyền sở hữu, quyền quản lý và sử dụng đối với nợ và tài sản đã mua, tiếp nhận (trừ các trường hợp đặc biệt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền), thực hiện quản lý, sử dụng và hạch toán theo dõi các khoản nợ và tài sản theo quy định tại Quy chế được Bộ Tài chính ban hành và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Thứ hai, mỗi khoản nợ mua của DATC (theo thỏa thuận hoặc chỉ định) được coi như một loại hàng hóa đặc biệt. Công ty có trách nhiệm tổ chức hạch toán, theo dõi từng khoản nợ mua.

Thứ ba, đối với các khoản nợ và tài sản tiếp nhận từ các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu hoặc tiếp nhận theo chỉ định của cấp có thẩm quyền, sau khi tiếp nhận, Công ty quản lý, theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán và xử lý theo quy định của pháp luật và Quy chế được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư 134/2016/TT-BTC.

Thứ tư, việc chuyển nợ, tài sản thành vốn góp gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu thực hiện theo phương án đã thỏa thuận (bằng văn bản) với cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án tái cơ cấu doanh nghiệp, phù hợp quy định của pháp luật về sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp khác, việc chuyển nợ, tài sản thành vốn góp gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp thực hiện trên nguyên tắc thỏa thuận với chủ sở hữu doanh nghiệp.

Thứ năm, việc sử dụng các khoản nợ và tài sản để góp vốn phải đảm bảo hiệu quả trên cơ sở phương án đầu tư (bao gồm cả phương án chuyển nợ thành vốn góp tại doanh nghiệp tái cơ cấu) được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Các tài sản (không bao gồm nợ) trước khi góp vốn phải được xác định lại giá trị bởi các tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Thứ sáu, khi thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, mua bán xử lý nợ và tài sản theo chỉ định của cấp có thẩm quyền, Công ty triển khai thực hiện trên cơ sở phương án phù hợp với ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Thứ bảy, các công ty có vốn góp chi phối của DATC thông qua tái cơ cấu nợ theo hình thức chuyển nợ thành vốn góp và DATC có kế hoạch thoái vốn trong thời hạn tối đa không quá 05 năm kể từ ngày DATC chính thức trở thành cổ đông tại doanh nghiệp không phải là công ty con của DATC.

Trường hợp đặc biệt, DATC báo cáo Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến bằng văn bản. DATC không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của các công ty này.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục