VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cảnh cáo người quản lý DNNN nếu chưa thực hiện công bố thông tin năm 2016 và 2017

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cảnh cáo người quản lý DNNN nếu chưa thực hiện công bố thông tin năm 2016 và 2017

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa có ý kiến về tình hình công bố thông tin của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) năm 2017. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với người quản lý DN theo hướng cảnh cáo tại những DNNN chưa thực hiện công bố thông tin trong 2 năm 2016 và 2017.

Nâng cao tiêu chí về công ty đại chúng và điều kiện chào bán chứng khoán

Nhiều “ông lớn” chây ỳ công bố thông tin

Vai trò của minh bạch và quản trị

Tác động của công bố thông tin lợi nhuận đến giá cổ phiếu ngân hàng trên thị trường chứng khoán

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo DNNN trực thuộc triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin.
Bên cạnh đó, rà soát danh sách các cơ quan chủ sở hữu có chuyên mục riêng về công bố thông tin; Danh sách các DN chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin năm 2017 và Danh sách các DN chưa thực hiện công bố thông tin trong 2 năm 2016-2017 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công khai trên chuyên mục công bố thông tin về DNNN của Cổng Thông tin DN tại địa chỉ http://www.business.gov.vn để khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau: Hoàn thành việc xây dựng chuyên mục riêng về công bố thông tin DN trên Cổng hoặc trang thông tin điện tử do bộ, ngành, địa phương quản lý và đăng tải thông tin theo quy định trong tháng 6 năm 2018...
Đối với các DNNN chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin trong năm 2017, xử lý trách nhiệm DNNN và người quản lý DN vi phạm quy định về công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và Nghị định số 50/2016/NĐ-CP; Yêu cầu các DN hoàn thiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. 
Đối với các DNNN chưa thực hiện công bố thông tin trong 2 năm 2016 và 2017, xử lý trách nhiệm đối với người quản lý DN theo hướng cảnh cáo; Xử phạt các DNNN theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và Nghị định số 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Yêu cầu các DNNN phải hoàn thiện việc công bố thông tin theo đúng quy định...
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổng hợp, công khai các danh sách DN chưa thực hiện đúng quy định về công bố thông tin theo nội dung nêu trên và việc xử lý vi phạm về công bố thông tin theo quy định; Theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện công bố thông tin và định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ...
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM