VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chính phủ sẽ ban hành Quy chế Quản lý tài chính Tập đoàn Dầu khí

Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Chính phủ sẽ ban hành Quy chế Quản lý tài chính Tập đoàn Dầu khí

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Điều lệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ phê duyệt phương án cơ cấu lại SCIC đến năm 2020

Hơn 10 “ông lớn” xăng dầu ngoại muốn “kết duyên” với PV Oil

Phê duyệt phương án cổ phần hóa của 3 “ông lớn” dầu khí

Phó Thủ tướng lưu ý Dự thảo Điều lệ cần làm rõ việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và số lượng Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 12549/VPCP-ĐMDN ngày 23/11/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Thẩm quyền quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với chức danh Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM