doanh nghiệp nhà nước năm 2016 và hoạt động công bố thông tin của các doanh nghiệp này."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Chính phủ yêu cầu rà soát, đánh giá xếp loại doanh nghiệp nhà nước

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Chính phủ yêu cầu rà soát, đánh giá xếp loại doanh nghiệp nhà nước

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa yêu cầu rà soát, đánh giá kết quả thực hiện giám sát, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2016 và hoạt động công bố thông tin của các doanh nghiệp này.

Nhà nước giữ 51% vốn Tổng công ty Lương thực miền Nam sau cổ phần hóa

Điểm mới tại Dự thảo Nghị định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và lộ trình thời gian tới

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa giao Bộ Tài chính rà soát, đánh giá kết quả thực hiện giám sát, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2016.

Đồng thời, lập danh sách các doanh nghiệp nhà nước cụ thể không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo thông tin và biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/01/2017 để công bố thông tin các doanh nghiệp nhà nước vi phạm, chưa công bố thông tin theo quy định. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng giao Tổng cục Thống kê báo cáo cụ thể chỉ số phát triển doanh nghiệp năm 2016 đối với từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Số doanh nghiệp có hoạt động đến ngày 31/12/2015; số doanh nghiệp thành lập mới năm 2016; số doanh nghiệp tạm ngừng quay trở lại hoạt động năm 2016; số doanh nghiệp giải thể, phá sản phải ngừng hoạt động năm 2016 và số doanh nghiệp đang hoạt động hiện có đến ngày 31/12/2016. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê cũng được giao phân tích kỹ về quy mô doanh nghiệp, lao động, quy mô vốn... để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp Trung ương trước ngày 15/01/2017.

PV.

Có thể bạn quan tâm