VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cơ chế mới với hoạt động xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Cơ chế mới với hoạt động xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước với dự án đầu tư phát triển

Đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp

Hà Nội: Đã có hơn 96% doanh nghiệp nộp thuế điện tử

Tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng trưởng mạnh hơn

Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020

Quyết định nêu rõ kinh phí thực hiện Chương trình cấp trung ương được hình thành từ: Ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo kế hoạch; nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ; nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Kinh phí thực hiện Chương trình cấp địa phương được hình thành từ các nguồn: Ngân sách nhà nước của UBND cấp tỉnh cấp hàng năm; nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ; nguồn tài trợ và đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí cho Chương trình theo nguyên tắc: Kinh phí thực hiện Chương trình cấp trung ương được giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương theo quy định. Kinh phí thực hiện Chương trình của địa phương được giao trong ngân sách hàng năm của UBND cấp tỉnh.

Về nội dung và mức hỗ trợ cho Chương trình, Quyết định quy định, đối với nội dung kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu, mức hỗ trợ tối đa tới 100% tùy theo từng hoạt động.

Hoạt động xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm được hỗ trợ 100% kinh phí.

Mức hỗ trợ tối đa 70% áp dụng các nội dung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM