VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
DATC đẩy mạnh tái cơ cấu, thoái vốn tại doanh nghiệp

Từ kết quả thực hiện các hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp, góp vốn cổ phần và thoái vốn để tái đầu tư vào các doanh nghiệp trong thời gian qua, DATC đã góp phần tích cực vào việc tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế

DATC đẩy mạnh tái cơ cấu, thoái vốn tại doanh nghiệp

Tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp và thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trong tâm hàng đầu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Xác định rõ nhiệm vụ quan trọng này, trong thời gian qua DATC đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện hiệu hoạt động này…

Phát huy sứ mệnh “bà đỡ” tái sinh doanh nghiệp

Ngày 24/1/2017, IPO hơn 3,8 triệu cổ phần Haprosimex

Thành quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ

DATC: Tiếp tục phát huy vị thế

DATC bán nợ tại Công ty cổ phần Thép Thuận Phát

Tích cực tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp

Trong những năm qua, song hành với việc mua bán nợ, tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, DATC còn đẩy mạnh tham gia vào tái cơ cấu các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Thông qua công tác mua nợ, chuyển đổi quyền chủ nợ từ các tổ chức tín dụng, trong năm 2016 Công ty đã xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính cho 24 doanh nghiệp đang trong tình trạng thua lỗ, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả.

Sau khi xử lý tài chính, Công ty đã chuyển nợ (chủ yếu từ chênh lệch giữa giá vốn mua nợ và giá trị sổ sách khoản nợ) thành vốn góp đầu tư tại 04 doanh nghiệp chuyển nợ thành vốn góp, thực hiện mới công tác quản trị, khôi phục sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động và chuyển đổi thành công ty cổ phần có vốn góp của DATC.

Bên cạnh việc thực hiện vai trò là công cụ của nhà nước tham gia tái cơ cấu tài chính, phục hồi doanh nghiệp, Công ty đã góp vốn bằng một phần giá trị khoản nợ, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược.

Qua đó, giúp cho doanh nghiệp huy động vốn và tiếp tục quản trị doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất kinh doanh và có hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu mua nợ, xử lý, tái cơ cấu phục hồi doanh nghiệp.

Đẩy mạnh thoái vốn

Sau khi đã giúp doanh nghiệp giải quyết được các khó khăn về tài chính, quản trị, DATC có kế hoạch và nhanh chóng thoái vốn tại các doanh nghiệp đã ổn định sản xuất kinh doanh và có hiệu quả.

Năm 2016, Công ty đã tập trung rà soát các khoản vốn góp thông qua hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi sở hữu và các doanh nghiệp khác có vốn góp của Công ty để thoái vốn theo quy định, kể cả thoái vốn các doanh nghiệp mới góp vốn từ năm 2013, 2014, 2015 nhưng hoạt động có hiệu quả.

Đến cuối năm 2016, Công ty đã thực hiện thoái vốn 17 doanh nghiệp với doanh thu thoái vốn 150,443 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch.

Từ kết quả thực hiện các hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp, góp vốn cổ phần và thoái vốn để tái đầu tư vào các doanh nghiệp trong thời gian qua, DATC đã góp phần tích cực vào việc tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, cải thiện thanh khoản và nâng cao chất lượng của các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, giúp cải thiện tài chính các doanh nghiệp, tăng thêm hàng hóa cho thị trường chứng khoán từ việc thoái vốn và tạo thêm việc làm cho người lao động, ổn định đời sống, sản xuất của nông dân theo chương trình mục tiêu của nhà nước.

Tiếp tục phát huy thế mạnh

Với những nỗ lực quyết tâm tham gia có hiệu quả vào hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp và thoái vốn tại doanh nghiệp, DATC đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, tiếp tục được Chính phủ, Bộ Tài chính đánh giá cao, góp phần thực sự là công cụ trong quá trình tái cơ cấu DNNN của đất nước.

Năm 2017, tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, DATC sẽ không ngừng khẳng định vai trò tích cực trong tiến trình tái cơ cấu DNNN.

Đặc biệt, trong những năm tới đây, thị trường mua bán nợ sẽ trở thành thị trường mở, có tính cạnh tranh cao, DATC sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, phát huy tính chủ động, sức mạnh của đơn vị đi đầu.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cấp mô hình bộ máy hoạt động, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính sớm ban hành Nghị định chung về mua bán nợ. 

Đồng thời, DATC cũng thận trọng, công khai, minh bạch trong tham gia xử lý mua bán nợ; Nâng cao năng lực chuyên môn, trách nhiệm cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Công ty.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM