VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

DATC và những kết quả vượt trội

DATC và những kết quả vượt trội

Bằng tinh thần đoàn kết quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong 6 tháng đầu năm 2016, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động.

Đảng ủy DATC: Lấy giáo dục chính trị làm nền tảng xây dựng đảng

DATC bán nợ tại Cienco 8

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo cấp cao của DATC

Bộ Tài chính: Bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao của DATC

Vài góp ý vào dự thảo Quy chế quản lý tài chính của DATC


Năm 2016, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đặt mục tiêu doanh số mua nợ đạt 2.000 tỷ đồng; Doanh thu đạt 1.890 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 194 tỷ đồng; Nộp ngân sách khoảng 149 tỷ đồng. Cùng với mục tiêu này DATC cũng đề ra nhiều nhiều giải pháp để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra…

Một nửa chặng được của năm đi qua, kết quả ban đầu cho thấy nhiều tín tín hiệu tích cực được Công ty thực hiện. Cụ thể, đến tháng 5/2016, Công ty đã tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ của 13 doanh nghiệp, giá trị tiếp nhận là 348,99 tỷ đồng; thực hiện xử lý nợ, tài sản tiếp nhận tại 44 doanh nghiệp với giá trị thu hồi 27,86 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động mua bán, xử lý nợ cũng được ghi nhận: Doanh số mua nợ và tài sản đạt 752,381 tỷ đồng; Doanh thu đạt 831,10 tỷ đồng.

Trong những tháng đầu năm 2016, DATC tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ Tài chính giao về xử lý nợ tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Theo đó, đối với SBIC, DATC đã báo cáo Bộ Tài chính về đánh giá khả năng thu hồi từ tài sản đảm bảo nợ trái phiếu quốc tế chính phủ, trái phiếu DATC.

Đồng thời, triển khai Quyết định số 1227/QĐ-TTg (thay thế QĐ số 1669/QĐ-TTg) và Quyết định số 1558/QĐ-TTg về oàn thiện dự thảo Hợp đồng nhận nợ hối phiếu giữa DATC và SBIC; Tiếp tục theo dõi việc cấp bảo lãnh phát hành trái phiếu cơ cấu nợ SBIC.

Các vấn đề liên quan đến xử lý tài sản cũng được DATC tích cực thực hiện như: tham gia rà soát thực tế các tài sản đảm bảo, phối hợp với SBIC về việc thanh lý, nhượng bán tài sản bảo đảm, tài sản hình thành từ nguồn trái phiếu quốc tế Chính phủ của SBIC

Đối với Vinalines, DATC tiếp tục thực hiện Thông báo số 436/TB-VPCP ngày 21/11/2014 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về tái cơ cấu tài chính của Vinalines như:

Tiếp tục liên hệ với nhóm chủ nợ cho vay hợp vốn của Vinalines, đề nghị phúc đáp văn bản chào giá mua nợ của DATC; Hoàn thiện các biên bản bàn giao nợ giữa DATC và Vinalines;

Đồng thời, hoàn thiện các phương án mua và xử lý nợ của Oceanbank, Maybank đối với Vinalines; Hợp tác với Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng Việt Thái về việc xử lý nợ đối với Công ty TNHH MTV Biển Đông.

Bên cạnh các hoạt động trên, trong 6 tháng đầu năm, DATC tiếp tục hoàn thiện dự thảo để trình Bộ về Đề án chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án nâng cấp Công ty thành Tổng Công ty Mua bán nợ Việt Nam;

Tiếp tục xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn viên chức chuyên môn nghiệp vụ của Công ty; xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương;

Xây dựng Đề án thành lập thêm một số đơn vị nghiệp vụ trong Công ty: Đề án thành lập Ban Mua bán nợ 3, Đề án thành lập Công ty Quản lý và khai thác tài sản Công ty;

Tiếp tục rà soát và sửa đổi bổ sung các Quy chế, Quy trình nội bộ sau khi Điều lệ tổ chức hoạt động của DATC được Bộ phê duyệt như: Quy chế quản lý Người đại diện vốn của DATC tại các doanh nghiệp và các Quy trình, Quy chế khác, đồng thời bổ sung, cập nhật chính sách, chế độ mới ban hành của Nhà nước.


PV.

Có thể bạn quan tâm