VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, cần bám sát chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn...

Tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng trưởng mạnh hơn

Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020

Làn sóng khởi nghiệp sáng tạo phát triển mạnh tại Việt Nam

Lực đẩy mới cho tiến trình cổ phần hóa?

Theo đó, đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, cần bám sát chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại các công văn số 2668/NHNN-VP ngày 17/4/2014, công văn số 4426/NHNN-VP ngày 13/6/2016 trên tinh thần khuyến khích các TCTD trên địa bàn đa dạng hóa sản phẩm tín dụng và đăng ký các chương trình tín dụng cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các TCTD ưu tiên nguồn vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dành nguồn vốn triển khai chương trình tín dụng khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo chủ trương của Chính phủ và NHNN.

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố làm đầu mối phối hợp với các Sở, ban, ngành trên địa bàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai Chương trình gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các quận, huyện trên địa bàn tỉnh, thành phố; thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình tại địa phương, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, NHNN, có đề xuất hướng xử lý cụ thể. Định kỳ hàng quý cáo cáo NHNN kết quả triển khai thực hiện.

Đối với các TCTD, cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn về hoạt động cho vay đối với khách hàng theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN để tổ chức triển khai trong nội bộ hệ thống, đảm bảo trình tự, thủ tục đơn giản, thuận tiện và an toàn về nguồn vốn vay.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả nội dung kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại các công văn số 2668/NHNN-VP ngày 17/4/2014 và công văn số 4426/NHNN-VP ngày 13/6/2016;

Chủ động phối hợp với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố để đăng ký các chương trình tín dụng ngay từ đầu năm và làm việc trực tiếp với khách hàng nhằm tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật;

Ưu tiên dành nguồn vốn cho vay đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên, các doanh nghiệp tham gia mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sạch và các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, chủ động nghiên cứu, xây dựng các chương trình cho vay với lãi suất hợp lý, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng kết hợp với việc đối mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, tăng cường minh bạch hóa thông tin tín dụng, công bố công khai trên trang điện tử các thông tin về quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian cung cấp dịch vụ, lãi suất, phí dịch vụ; tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng vay để khách hàng hiểu và nắm được đầy đủ các thông tin liên quan đến khoản vay.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM