VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 218.570 tỷ đồng

Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 218.570 tỷ đồng. Nguồn: internet

Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 218.570 tỷ đồng

Đó là thông tin được Bộ Tài chính cho biết trong thông báo mới nhất về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 7/2017 của Bộ Tài chính.

Phát triển bảo hiểm liên kết đầu tư trên thị trường bảo hiểm nhân thọ

Quản trị tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 47.169 tỷ đồng

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, tổng tài sản thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay ước đạt 267.645 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 70.333 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 197.312 tỷ đồng. 

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 218.570 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 35.460 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 183.110 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 57.001 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.701 tỷ đồng (tăng 10,44%), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 34.300 tỷ đồng (tăng 31,4%).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM