Doanh nghiệp đẩy mạnh chương trình đưa hàng Việt về nông thôn

PV.

(Taichinh) -

(Tài chính) Nhằm tạo bước tiến đột phá trong việc tìm kiếm thị trường mới, trong những năm qua nhiều doanh nghiệp (DN) sản xuất hàng chất lượng cao tại TP. Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh nhiều chương trình đưa hàng Việt Nam về với người tiêu dùng ở nông thôn. Điều này không chỉ mang lại hiệu quả cao cho DN mà cả bản thân người tiêu dùng ở nông thôn.

Cùng chuyên mục